Vzdelávanie

Systém vzdelávania zamestnancov v rámci národného projektu Zdravé komunity 3B je identický so systémom vzdelávania v národnom projekte Zdravé komunity 2B.

Snahou organizácie Zdravé regióny je teda poskytnúť zamestnancom na pozíciách Koordinátor asistentov podpory zdravia a Asistent podpory zdravia špecifické vedomosti a zručnosti potrebné pre čo najlepší pracovný výkon, v čo najlepšej kvalite, aby intervencia, ktorú realizujú pri priamej práci s klientom viedla klienta k zdraviu žiadúcemu správaniu.