Asistenti podpory zdravia v prostredí nemocníc

Pilotný projekt  Asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc odštartovala príspevková organizácia Zdravé regióny v roku 2018 v rámci Národného projektu Zdravé komunity 2A na začiatku s cieľom zamestnať 8 asistentov podpory zdravia na gynekologickom, pôrodníckom a pediatrickom oddelení nemocníc.  Projekt sa úspešne adaptoval a pokračuje aj v ďalšom projektovom období prostredníctvom NP Zdravé komunity 2B. K 01.01.2022 máme aktuálne zazmluvnených 11 nemocníc na strednom a východnom Slovensku, v ktorých pracuje a pôsobí 13 asistentiek podpory zdravia.

Vďaka úspešnej implementácií tejto pozície sa vedenie organizácie rozhodlo spustiť tento projekt aj v rámci NP Zdravé komunity 3B. Na jeseň 2021 sa projektovému vedeniu podarilo uzatvoriť zmluvnú spoluprácu so spádovou nemocnicou Bratislavského samosprávneho kraja v Malackách a zamestnať tak 1 asistentku podpory zdravia, ktorou sa stala Kristína Malíková.

Asistentka pôsobí v rámci celej nemocnice, nielen na vybraných oddeleniach ale aj v ambulantnej časti.

Jej pracovnou náplňou sú nasledujúce činnosti – prioritne:

 • zvyšovanie povedomia o zdraví, sprostredkovanie komunikácie medzi pacientmi z prostredia MRK a zdravotníckymi pracovníkmi a tiež poskytovanie psychosociálnej podpory;
 • pomoc pri registrovaní pacientov na centrálnom príjme, vyplňovanie formulárov a dokladov vyžadovaných nemocnicou, spoločne s návštevníkmi a pacientmi;
 • spolupráca so všeobecnými a odbornými lekármi a zdravotníckym personálom v ambulanciách a pomoc pri spoločnej komunikácií s pacientom;
 • pomoc pacientom a návštevníkom pri zorientovaní sa v zdravotníckom systéme a fungovaní nemocnice;
 • vysvetľovanie pravidiel nemocnice pre návštevníkov (rodinných príslušníkov) pacientov na lôžkových oddeleniach (napr. aktuálne protipandemické opatrenia, interné opatrenia nemocnice, atď.);
 • komunikácia s rodinou pacienta alebo s hospitalizovaným pacientom;
 • poučenie hospitalizovaných pacientov o dodržiavaní hygienických a bezpečnostných opatrení lôžkových oddelení;
 • sprostredkovanie informácie o zdravotnom stave pacienta a priebehu liečby rodine pacienta,
 • tlmočenie odporúčaní zdravotníckeho personálu k liečebnému procesu samotnému pacientovi a jeho rodine;
 • spolupráca s asistentkami podpory zdravia, ktoré pôsobia v lokalitách, patriacich pod spádovú nemocnicu. Asistentky pacienta objednajú na vyšetrenie a odovzdajú do starostlivosti asistentke v nemocnici, ktorá ho sprevádza na jednotlivé odborné vyšetrenia;
 • ďalšie aktivity podľa aktuálnych nariadení a inštrukcií vedenia nemocnice a manažérky hlavnej aktivity NP ZK 3B.

Súčasťou hlavnej aktivity projektu v období 2020 – 2022 v rámci jeho rozvoja je aj podpora preklenovacích programov zameraných na zlepšovanie dostupnosti bežných zdravotníckych služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

Príspevková organizácia Zdravé regióny plní prostredníctvom tejto aktivity jednu z úloh Akčného plánu Národnej stratégie pre integráciu Rómov do 2020.

Nemocnica spolupracujúca s NP Zdravé komunity 3B:
Sorry, no posts matched your criteria.

Kristína Malíková

asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc