Asistenti podpory zdravia v prostredí nemocníc

V roku 2018 uzatvorila príspevková organizácia Zdravé regióny zmluvnú spoluprácu so 6 súkromnými aj štátnymi nemocnicami na východnom Slovensku a spustila pilotný program s cieľom zamestnať 8 asistentov podpory zdravia na gynekologickom, pôrodníckom a pediatrickom oddelení jednotlivých nemocníc. Konkrétne činnosti asistentov podpory zdravia sa prispôsobujú individuálnym potrebám jednotlivých nemocníc.

Úlohou asistenta podpory zdravia v prostredí nemocníc je zvyšovanie povedomia o zdraví, sprostredkovanie komunikácie medzi rómskym pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi a tiež poskytovanie psycho-sociálnej podpory.

Podmienkou pre túto pozíciu je vzdelanie na strednom stupni, ukončené maturitnou skúškou, pracovné skúsenosti s klientmi z MRK a znalosť rómskeho prípadne maďarského jazyka.

Implementácia asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc v ďalšom projektovom období  ako súčasť národného projektu Zdravé komunity 2B nadväzuje na úspešné zavedenie a adaptáciu tejto pozície v národnom projekte Zdravé komunity 2A.

Európska aliancia pre verejné zdravie (EPHA) uverejnila v marci 2019 na svojej webovej stránke článok, v ktorom uvádza informácie o zavedení pilotnej iniciatívy organizácie Zdravé regióny z dôvodu zlepšenia služieb v zdravotníctve pre ľudí z MRK – https://epha.org/health-awareness-raising-assistants-in-action-in-slovak-hospitals/

V roku 2020 sa rozšírila zmluvná spolupráca o ďalšie dve nemocničné zariadenia v Bardejove a v Lučenci.

Organizácia Zdravé regióny plní prostredníctvom tejto aktivity jednu z úloh Akčného plánu Národnej stratégie pre integráciu Rómov do 2020.

Spolupracujúce nemocnice:
  • Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice
  • Detská fakultná nemocnica Košice
  • Nemocnica s poliklinikou Michalovce, a.s.
  • Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
  • Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
  • Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o.
  • Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
  • Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Ing. Lujza Čižíková

Manažérka pre implementáciu asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc
Kontakt: +421 911 678 889, lujza.cizikova@zdraveregiony.eu