Tlačová správa 08.11.2023

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH PROJEKTOV ZDRAVÉ KOMUNITY 2B A ZDRAVÉ KOMUNITY 3B   Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny usporiadala dňa 08. novembra...
Read more

Tlačová správa 17.10.2023

MEMORANDUM O BUDÚCEJ SPOLUPRÁCI S ASOCIÁCIOU NEMOCNÍC SLOVENSKA   Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny spoločne s Asociáciou nemocníc Slovenska deklarujú svoj spoločný...
Read more

Tlačová správa 23.11.2021

KRÍZOVÉ BALÍČKY PRE OHROZENÉ DOMÁCNOSTI Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny sa dlhodobo venuje podpore zdravia znevýhodnených skupín predovšetkým v marginalizovaných...
Read more