Tlačová správa 23.11.2021

KRÍZOVÉ BALÍČKY PRE OHROZENÉ DOMÁCNOSTI Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny sa dlhodobo venuje podpore zdravia znevýhodnených skupín predovšetkým v marginalizovaných...
Read more

Tlačová správa 14. 10. 2020

Štátna príspevková organizácia rezortu zdravotníctva Zdravé regióny sa dlhodobo aktívne zaoberá zdravím znevýhodnených skupín a v súčasnosti sa naplno venuje preventívnym, kontrolným a ochranným opatreniam...
Read more