Tlačová správa 14. 10. 2020

Štátna príspevková organizácia rezortu zdravotníctva Zdravé regióny sa dlhodobo aktívne zaoberá zdravím znevýhodnených skupín a v súčasnosti sa naplno venuje preventívnym, kontrolným a ochranným opatreniam...
Read more