Čo treba vedieť o COVID – 19

Čo je ochorenie COVID-19 a čo ho spôsobuje?: Čo je ochorenie COVID-19

Aktuálny stav COVID-19, stránka vlády SR: Korona.gov.sk

Platné opatrenia ÚVZ SR: Platné opatrenia ÚVZ SR a dôležité informácie: Aktuálne dôležité informácie ÚVZ SR

PREVENCIA – RIZIKO – PRÍZNAKY – OPATRENIA

Ako sa pred nákazou chrániť? Ako sa chrániť pre nákazou

Pokyny ÚVZ SR ako sa chrániť pred nákazou (Ako sa chrániť pred nákazou)

Kedy som vystavený vysokému riziku nákazy koronavírusom?

Úzky kontakt

Aké sú príznaky COVID-19 a ako na ne reagovať?
Symptómy COVID-19

Najúčinnejšia prevencia pre ochorením COVID-19:
PREVENCIA PRED COVID-19

Ako dokáže mydlo zničiť vírus?
Mydlo je účinná zbraň na ničenie vírusov

POSTUPY – POZITÍVNY VÝSLEDOK

Postup, čo robiť, ak máte podozrenie nákazy:
Pokyny v prípade podozrenia na ochorenie

Postup, čo robiť, ak ste chorý: Pokyny v prípade ochorenia

Pokyny ÚVZ SR, čo robiť v prípade, ak máte podozrenie, že ste ochoreli na COVID-19 alebo ho máte potvrdené: (Pokyny v prípade podozrenia na ochorenie)

Čo mám robiť ak som COVID-19 POZITÍVNY?
Čo mám robiť?

REALIZOVANÉ OPATRENIA – OCHRANNÉ PROSTRIEDKY – STAROSTLIVOSŤ

Rúška fungujú dobre, ale respirátory ešte lepšie
Respirátory fungujú lepšie ako rúška

Ako bezpečne udržiavať svoj respirátor
pri opakovanom používaní?

Respirátor a opakované používanie

Voľba správneho respirátora
Ako si správne vybrať respirátor

KARANTÉNA – ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ – DOMÁCA LIEČBA

Pokyny a rady pre pacientov a príbuzných
vydané MZ SR – DOMA S COVIDOM-19:
(Rady a pokyny pre pacientov a ich príbuzných – Hlavná
odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriana Šimková, PhD.)

DOMA S COVIDOM

Ako zmierňovať príznaky COVID-19 pri domácej liečbe?
(Rady od šéfa lekárnikov zo Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa)

Ako zmierňovať príznaky COVID-19 v domácej liečbe

Zdravotná starostlivosť o osoby s ochorením COVID-19
v domácej karanténe – odporúčanie ZR a Intervenčného tímu MZ SR
(Základné odporúčania pre ľudí, ktorí sú pozitívni a tých, ktorí sa starajú o blízku osobu v domácom prostredí. Materiál slúži aj pre účely práce asistentov podpory zdravia v teréne). 

Domáca karanténa: Karanténa