Čo treba vedieť o COVID – 19

V tejto záložke budú sústredené všetky informácie o COVID-19. Pre jednoduchšie zdieľanie budú všetky súbory dostupné vo formáte PDF. V opodstatnených prípadoch budeme zverejňovať aj iné formáty (napríklad multimediálne súbory).

Štandardné postupy v zdravotníctve v súvislosti s pandémiou COVID-19, pripravilo MZ SR: link na externú stránku

Aktuálny stav COVID-19, stránka vlády SR: link na externú stránku

Čo treba vedieť o COVID–19: link na obsah

Informačný leták o COVID-19 s informáciami ako znižovať riziko nákazy: súbor v PDF na stiahnutie

Zoznam obcí a kontaktov na koordinátorov (v abecednom poradí podľa obcí): súbor v PDF na stiahnutie

List predstaviteľom samospráv, v ktorých pôsobíme, o možnostiach spolupráce: súbor v PDF na stiahnutie

Užitočné linky na rôzne organizácie, kontakty na ÚVZ SR a RÚVZ: link na obsah

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2: link na obsah

O karanténe: link na obsah

Ako sa pred nákazou chrániť? infoleták

Postup čo robiť, ak máte podozrenie nákazy: infoleták

Postup čo robiť, ak ste chorý: infoleták

Realizované opatrenia: Ochranné pomôcky, Ako si správne nasadiť rúško

Viac informácií nájdete na našej facebookovej stránke „Zdrave regiony“.