Čo treba vedieť o COVID – 19

Ako sa pred nákazou chrániť? infoleták

Postup čo robiť ak máte podozrenie nákazy: infoleták

Postup čo robiť ak ste chorý: infoleták

Realizované opatrenia: Ochranné pomôcky, Ako si správne nasadiť rúško

Kontakty a odkazy: link na obsah Informácie a linky

Viac informácií nájdete na našej facebookovej stránke „Zdrave regiony“.