Užitočné linky a kontakty COVID-19

Zdravé regióny
Ministerstvo zdravotníctva SR
Sociálna poisťovňa
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Infostránka Národného centra zdravotníckych informácií o koronavíruse

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917/222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Regionálne úrady verejného zdravotníctva SR – kontakty:

Mesto Telefónne číslo E- mail
Banská Bystrica 0918/659 580
Bardejov 0917/121 946 bj.epida@uvzsr.sk
Bratislava 0917/426 075
Čadca 0919/453 544 ca.koronavirus@uvzsr.sk
Dolný Kubín 0905/239 076
Dunajská Streda 031/591 234 ds.epidemiologia@uvzsr.sk
Galanta 0907/996 734 ga.epid@uvzsr.sk
Humenné 0908/440 174 hn.htc@uvzsr.sk
Komárno 0911/305 651 koronaviruskn@uvzsr.sk
Košice 0918/389 841 koronavirus@ruvzke.sk
Liptovský Mikuláš 0903/550 420, 0911/236 988, 0903/540 635
Levice 0910/901 129 lv.riaditel@uvzsr.sk
Lučenec 0905/536 551, 0915/885 813, 0918 601 924
Martin 043/401 29 27, 0902/740 766,
Michalovce 0948/518 954, 056/6880 617
Nitra 0948/495 915 nr.sekretariat@uvzsr.sk
Nové Zámky 035/640 09 97 nz.epid@uvzsr.sk
Poprad 0911/635 260, 0903/905 080, 052/772 2604, 052/712 5474 pp.epi@uvzsr.sk, pp.sekr@uvzsr.sk, pp.riaditel@uvzsr.sk
Považská Bystrica 0911/727 930
Prešov 0911/908 823
Prievidza 046/519 20 26 koronavirus@ruvzpd.sk
Rimavská Sobota 0918/542 763 rs.epid@uvzsr.sk
Rožňava 0905/439 276 rv.koronavirus@uvzsr.sk
Senica 0907/169 312 se.koronavirus@uvzsr.sk
Spišská Nová Ves 0910/118 266
Svidník 0910/580 707 sk.epidemiologia@uvzsr.sk
Topoľčany 038/532 63 91 to.epid@uvzsr.sk
Trebišov 059/67 24 993, 056/38 13 231,
Trenčín 0911/763 203
Trnava 0905/903 053
Veľký Krtíš 047/48 30 747 ruvzvk@uvzsr.sk
Vranov nad Topľou 0915/783 454
Zvolen 045/555 23 58 zv.epid@uvzsr.sk
Žiar nad Hronom 0911/902 853 zh.epid@uvzsr.epid
Žilina 0905/342 812, 0905/342 818