Tlačová správa 24.09.2022

NÁVŠTEVA HOLANDSKÉHO PARTNERA CONNAXIS NA SLOVENSKU

 

V dňoch 19. -23. septembra sa uskutočnila prvá návšteva holandského partnera projektu PRESCRIP-TEC, ktorý sa zameriava na prevenciu a skríning rakoviny krčka maternice. Connaxis v projekte zodpovedá za oficiálnu komunikačnú stratégiu projektových aktivít všetkých zapojených štátov smerom k verejnosti. Táto návšteva bola dlho očakávaná, nakoľko sa nemohla uskutočniť v plánovanom čase z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej krízy.

Počas tejto návštevy boli Oscar Casanova, Ekaterina Gomez a Eleonora Mesiano z organizácie Connaxis privítaní riešiteľmi projektu na Slovensku – Trnavskou univerzitou v Trnave, organizáciou Zdravé regióny a organizáciou Liga proti rakovine.

Prvé dni návštevy boli venované prezentáciám o činnosti a úlohách slovenských partneroch v projekte. Riešitelia hovorili najmä o dôvodoch, pre ktoré sa ich organizácia do projektu zapojila. Príspevková organizácia Zdravé regióny vnímajú výskumné aj praktické benefity projektu, nakoľko ponúka klientkam možnosť otestovať sa na HPV vírus prostredníctvom samotestovania, teda s možnosťou vykonania testu v domácom prostredí klientky. Asistenti a asistentky podpory zdravia dlhodobo pracujú na podpore prevencie vo svojich lokalitách, s klientkami ich spája vzájomná dôvera – pre klientky je tak účasť na výskume ďalšia možnosť na ochranu vlastného zdravia, ktorou ju asistentka prevedie a vysvetlí jej všetko potrebné.

Nasledujúce dni boli venované návšteve vybraných zapojených lokalít na východnom Slovensku. Tím z Connaxisu navštívil spolu so ZR a TRUNI Lipany, Soľ a Prešov,  v ktorých sa stretli s asistentkami podpory zdravia, ich koordinátorkami, ale aj s klientkami, ktoré sa na jar 2022 zúčastnili  osvetových podujatí zameraných na prevenciu rakoviny krčka maternice.

Na tomto mieste môžeme len skonštatovať, že ani samotní kolegovia z Holandska nečakali, že sa stretnú s príbehmi, ktoré boli osobné a emotívne.

Vďaka tejto návšteve majú naši holandskí partneri momentálne k dispozícií množstvo informácií, lepšie porozumeli situácii ohľadom skríningu rakoviny krčka maternice na Slovensku v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, a tak  môžu vytvoriť jednotnú komunikačnú stratégiu pre Slovenskú republiku v projekte PRESCRIP-TEC.

Na záver veľmi pekne ďakujeme naším koordinátorkám asistentov podpory zdravia – Mgr. Márii Nazarejovej, Mgr. Lenke Nazarejovej a Mgr. Mariane Holubovej za vynikajúce plánovanie aktivít a podporu ich asistentiek a asistentov podpory zdravia. Taktiež obrovské poďakovanie patrí aj našim asistentkám  a asistentom podpory zdravia v jednotlivých lokalitách za perfektnú prácu v projekte Prescrip-tec.

Oscar Casanova – konzultant Connaxis

Viac si o medzinárodnom projekte PRESCRIP-TEC a článku v originálnej verzii môžete prečítať tu: https://prescriptec.org/connaxis-field-visit-to-slovakia/

Štátna príspevková organizácia rezortu zdravotníctva Zdravé regióny sa dlhodobo aktívne zaoberá zdravím znevýhodnených skupín. Príspevková organizácia MZ SR Zdravé regióny realizuje Národný projekt Zdravé komunity 2B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V Bratislave, dňa 24.09.2022

Zdravé regióny

Galéria fotografií

Pozrite si galériu fotografií z návštevy Connaxis na východnom Slovensku: