Napísali o nás

Taking the fight to Covid in Slovakia’s Roma communities

“Death to Corona!” A key principle of Zdravé Regiony’s work is the use of “health mediators”. These are members of the local communities who are present in the field on a daily basis. Most have only a primary level of education, and very few have medical qualifications. But they work with the medical professionals as a bridge between them and the local inhabitants and do not directly provide medical services. Zdravé Regiony are training them in first aid, in caring for newborns and mothers and encouraging them to increase their educational level.
Brendan Oswald autor www.kafkadesk.org

Vplyv pandémie na marginalizované rómske komunity - komentár

Prečítajte si komentár Inštitútu finančnej politiky MF SR pod názvom "Ako zmenila pandémia výsledky na trhu práce a z pohľadu zdravia?", na ktorom spolupracovali Andrej Belák a Táňa Grauzelová. Komentár hovorí o tom, ako zmenila pandémia výsledky na trhu práce a z pohľadu zdravia v MRK. Obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zomierali v 2. vlne pandémie dvakrát častejšie ako majorita, keď v tejto populácii zomrelo o 40 % viac ľudí ako v predchádzajúcich obdobiach. Veľmi nízka zaočkovanosť zvýrazní negatívne vplyvy pandémie. Tá zároveň zastavila významný pokrok v integrácii ľudí z MRK na trhu práce. Za posledných 10 rokov sa počet pracujúcich ľudí z MRK zdvojnásobil a rozdiel oproti majorite sa významne znížil. Dosahy súčasnej krízy však môžu byť pre obyvateľov z MRK výraznejšie, keďže pred pandémiou až 80% čelilo riziku chudoby.
Slavomír Hidas, Katarína Vaľková, Gabriel Machlica, Andrej Belák autori Inštitút finančnej politiky/Ministerstvo financií

Niekde len trojpercentná zaočkovanosť: vakcína sa k vylúčeným komunitám dostáva pomaly

Vylúčení Rómovia patria medzi skupiny, ku ktorým sa vakcíny dostávajú výrazne pomalšie než k „bežnej“ populácii. Vyplýva to z údajov Zdravých regiónov, príspevkovej organizácie Ministerstva zdravotníctva. Jej experti a pracovníci pomáhajú vo vyše 450 vylúčených rómskych osídleniach. Tie tvoria asi tri štvrtiny zraniteľných komunít, ktoré potrebujú špeciálnu pomoc štátu pri ochrane zdravia. „Podľa posledných čísel sa zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov v lokalitách, kde pôsobíme, aktuálne pohybuje len okolo 1 percenta. Nad 60 rokov sú to 3 percentá,“ uviedli pre Romano fórum Zdravé regióny...
Pavol Lacko šéfredaktor www.romanoforum.sk

Marginalised Roma vaccine - shy as long as majority remain lukewarm towards vaccines

Zdravé Regióny (Healthy Regions), an organisation funded by the Health Ministry to work with marginalised communities, confirmed that in dozens of communities, more than half of the population became infected within a few weeks. In some larger communities, long-term outbreaks occurred, with dozens of hospitalisations and deaths. “On the other hand, in many communities with comparable conditions, such expansion has not taken place”...
Nina Francelová Hrabovská redaktorka www.spectator.sme.sk

More people willing to get vaccinated...

Seniors from marginalised communities face yet more challenges! Seniors in marginalised Roma communities also face some barriers. In previously-approved vaccination strategy, marginalised Roma communities were in the individual vaccination phase, but the updated strategy categorised the groups for vaccination based on age, chronic disease and occupation...
Nina Francelová Hrabovská redaktorka www.spectator.sme.sk

Asistentky podpory zdravia sú obrovským prínosom pre pacientov

Rozhovor s manažérkou pre implementáciu projektu asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc Ing. Lujzou Čižíkovou. Lujza hovorila o projekte asistentov v nemocniciach, aká je ich úloha dôležitá počas aktuálnej pandemickej situácie v nemocniciach, taktiež o prínose tejto profesie pre nemocnice a tiež pre pacientov.
Tomáš Sivák redaktor issuu.com/jekhetane-spolu

Vždy sa jej páčili uniformy zdravotníkov

Bianka Miľová pracuje v Nemocnica s poliklinikou Trebišov ako asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc. S Tomášom Sivákom sa rozprávala o svojej práci, ako sa k tejto profesii dostala, čo ju v práci inšpiruje, či je práca asistentky v nemocnici náročná a ako ju vnímajú pacientky na jednotlivých oddeleniach.
Tomáš Sivák redaktor issuu.com/jekhetane-spolu

"V osadách sa do zdravotných problémov dostávajú omnoho mladší ľudia"

Rozhovor s Andrejom Belákom, ktorý koncom januára získal ocenenie Biela vrana, o dodržiavaní bezpečných pravidiel v osadách, o karanténe a hygienických opatreniach, o rozdieloch v prvej a druhej vlne pandémie, o falošných mýtoch, že Rómovia majú na "covid" imunitu a prečo sa mali dať Rómovia očkovať.
Tomáš Sivák redaktor issuu.com/jekhetane-spolu

"Najvyšší predstavitelia štátu vykresľovali obyvateľov osád ako hrozbu, nie ako ohrozenú populáciu"

Rozhovor s riaditeľkou príspevkovej organizácie Zdravé regióny a hlavnou expertkou pre národné projekty Zdravé komunity 2B/3B a Korona te merel, Mg. Tatianou Hrustič o tom, ako pandémia koronavírusu zasiahla Rómov v osadách, o karantenizácií osád a celkovom negatívnom dopade na obyvateľov "za páskou", čím všetkým si museli prejsť asistenti podpory zdravia v lokalitách, postihnutých pandémiou, akú úlohu zohráva organizácia Zdravé regióny v riešení tejto situácie, o spolupráci s Intervenčným tímom MZ SR, o obetiach pandémie z rómskych osád ale tiež aj o aktuálnej téme - očkovaní.
Roman Čonka šéfredaktor issuu.com/jekhetane-spolu

Za jediný deň môžeme odhaliť, že hrozivo vyzerajúce miesto je v skutočnosti bez rizika, vysvetľujú experti

Pre plošné testovanie sa načas takmer zastavilo PCR testovanie osád a ukázalo sa, že aj pri covide sú ich obyvatelia na okraji. Na niektorých miestach sú už komunity výrazne premorené. L. Roussier pomáhala s projektom očkovania ľudí bez domova, A. Belák roky pracuje na tom, aby aj ľudia v osadách mohli žiť zdravšie. Teraz sa zišli pri koronakríze a pri testovaní detí a ich rodičov na východe Slovenska v pilotnom skúšaní aj testovaní kloktaním...
Daniel Vražda redaktor dennikn.sk

Dve školy už vyskúšali testovanie kloktaním a bol to úspech, v januári to však ešte nepoužijú

Intervenčný tím MZ SR spolu s ministerstvom školstva, konzíliom odborníkov, Klinikou infektológie a geografickej medicíny UNB Bratislava, Biomedicínskym centrom SAV a organizáciou Zdravé regióny zrealizoval počas uplynulých dvoch víkendov skúšobné testovanie nových techník testovania na školách - testovanie kloktaním a testovanie na protilátky. Kloktacie testy sú podľa výsledkov z prvých dvoch škôl spoľahlivejšie ako antigénové. Slovensko už otestovalo nový spôsob testovania, ktorý plánuje použiť pre deti – kloktanie. Zatiaľ ho ešte používať nebudú, jeho nasadenie je však zrejme len otázkou času. Deti, rodičia a učitelia na východnom Slovensku sa navyše testovali ešte jednou metódou, a to protilátkami.
Denisa Gdovinová redaktorka dennikn.sk

Lekárom a zdravotným sestrám v nemocniciach pomáhajú asistentky podpory zdravia

Príbehy silných žien sú naozaj úžasné, pútavé a niekedy až neuveriteľné. Rómske ženy do tejto kategórie rozhodne patria. Sú to silné, odvážne, vášnivé a odhodlané ženy, ktoré dokážu vykonať naraz mnoho vecí od starostlivosti o deti až po "mužskú" robotu. Medzi takéto silné ženy patria aj naše asistentky, každá s vlastným životným príbehom, ktoré sa chceli a dokázali posunúť ďalej. Vzdelávajú sa, majú vôľu, vytrvalosť ,výdrž a pomáhajú nielen svojej rodine, ale celej širokej komunite, v ktorej žijú. Asistentka podpory zdravia v nemocnici Soňa Egedová, patrí práve medzi tieto "bojovníčky".
Jana Gáborová Kroková redaktorka issuu.com/jekhetane-spolu

Vie si niekto predstaviť uzavretie Oravy podobne ako rómskych osád na jar?

Riaditeľka príspevkovej organizácie ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny Tatiana Hrustič vysvetľuje, či sme sa poučili z jarnej vlny pandémie a či bolo opáskovanie rómskych lokalít správne a opodstatnené. V rozhovore sa dočítate, že: aj keď sa teraz o tom veľa nehovorí, evidujú 49 pozitívnych prípadov v 19 rómskych lokalitách; čo spôsobila medializácia pozitívnych prípadov v osadách; že doteraz nie sú analýzy šírenia nákazy v osadách z prvej vlny; oproti majorite sú čísla v osadách zatiaľ nízke a že tentokrát ide často o nákazu od majority.
Andrej Bán redaktor dennikn.sk

Reportáž o práci asistentov podpory zdravia v boji proti ochoreniu COVID-19

Viac v reportáži RTVS - od 00:31:26 P.O. Zdravé regióny a asistenti podpory zdravia, pôsobiaci v MRK, zameriavajú svoje aktivity práve na preventívne opatrenia proti tomuto ochoreniu. Pracujú v teréne ako predĺžená ruka lekárov ale tiež aj regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Reportáž hovorí o aktuálne prebiehajúcich činnostiach v teréne, tentokrát z mesta Trebišov, kde má organizácia zriadený Kontrolný hygienický bod a zo Žehry, ktorá bola v prvej vlne pandémie uzatvorená v karanténe.
Marie Balážová Mělníková, Viktória Doričová redaktorka RTVS.sk

Je Británia naozaj zelená? Rómovia prichádzajú na leto z Anglicka domov, už týždeň sú bez testovania

V článku pod názvom "Je Británia naozaj zelená..." sa píše o tom, že vo Veľkej Británií začínajú letné prázdniny a tak Slováci - Rómovia, žijúci v Anglicku sa vracajú domov..., avšak vzniká tu obava z toho, že sa začne opätovne šíriť koronavírus práve v lokalitách, ktoré už tento rok zažili karanténu. Po upozornení redakcie boli niektoré časti textu doplnené. Chceme poukázať na jednu mimoriadne dôležitú vec, ktorá bola súčasťou obsahu celého článku a to na vynikajúcu prácu našich asistentov podpory zdravia, ktorí sú priamo v teréne a pravidelne monitorujú celú situáciu, čiže sú kľúčovými kontaktnými osobami v komunikácii s RÚVZ....
Denisa Gdovinová redaktorka dennikn.sk

Masívny výskum rúca mýty o Rómoch

Rozhovor pod názvom "Masívny výskum rúca mýty o Rómoch" , v ktorom sa redaktor rozpráva s Andrejom Belákom, expertom na verejné zdravie zo Zdravých regiónov nielen o výskume ale aj o búraní zaužívaných mýtov, ktoré sa o Rómoch často hovoria. Výskum je naozaj unikátny vo viacerých oblastiach, napríklad spôsob realizácie výskumu, počty oslovených respondentov, hĺbkový charakter otázok, anketári - ľudia priamo z komunity, ktorým oslovené domácnosti a respondenti dôverovali.
Andrej Barát redaktor pravda.sk

"Najdôležitejšia je dôvera"

Mesačník Ministerstva obrany SR OBRANA uverejnil vo svojom júlovom čísle reportáž pod názvom "Najdôležitejšia je dôvera". Autor reportáže oslovil členov taktického CIMIC tímu a Strediska CIMIC a PSYOPS v Martine, ktorí pôsobili počas vypuknutia pandémie COVID-19 ako mobilné odberové posádky a tiež zabezpečovali udržiavanie pokoja priamo v uzavretých rómskych lokalitách v Žehre, Krompachoch a Bystranoch. Porozprával sa aj s Richard Koky zo Zdravých regiónov, ktorý pracuje ako Expert pre terén v NP Zdravé komunity, Richard pôsobil počas civilno-vojenskej operácie ako spojovací článok a ťažiskový partner...."

"Zistiť, či osady nemajú silný zdroj nákazy zo zahraničia, bolo potrebné čím skôr (rozhovor) "

"ROZHOVOR: Roky sa venujete skúmaniu zdravia Rómov. Čakali ste, že sa raz ocitneme v situácii, v ktorej sme teraz – že najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva sú vystavené riziku šírenia takého ochorenia, akým je Covid-19? „Priamo pandémiu som si teda naozaj neplánoval. Ešte pred mesiacom som sa tešil, že sa so Zdravými regiónmi pustíme do rozbehnutia celkom novej úrovne intervencií.“ – Andrej Belák "
Stanislava Harkotová redaktorka Aktuality.sk

Prvá vlna navrátilcov vírus do trebišovskej osady nepriviezla

Niekoľkohodinové pôsobenie vojenských zdravotníkov v trebišovskej osade vyhodnotil aj Štefan Zemanovič, hovorca OS SR. „Spolupráca a komunikácia s orgánmi samosprávy či miestnymi autoritami bola štandardne dobrá. Výborná úroveň spolupráce bola s mestskou i štátnou políciou, rovnako tak s koordinátorom pre podporu zdravia a jeho spolupracovníkmi. Pozitívnu úlohu zohralo aj zapojenie lokálnych zástupcov organizácie Zdravé regióny...
Magda Haburová sme.sk

Spôsob testovania v komunitách nesúvisí s etnicitou, tvrdí splnomocnenkyňa Bučková

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny a externí experti a expertky spracovali na podnet europoslanca Petra Polláka dokument, ktorý popisuje a zhodnocuje riziká pandémie Covid-19 v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Taktiež boli k dispozícii dáta Zdravých regiónov, ktoré sú denne aktualizované a mapujú počty navrátilcov do lokalít, kde Zdravé regióny pôsobia.
SITA sme.sk

Minúta po minúte

Organizácia Zdravé regióny, ktorá zastrešuje testovanie v osadách, požiadala armádu, aby vojaci prišli čo najmenej ozbrojení. „Povedali, že z ich pohľadu veľmi radi. Teda mali len krátke zbrane, minimálne počty ľudí na zaistenie pozície,“ vraví Andrej Belák, expert organizácie a antropológ SAV.

Koronavírus: Vyvolá epidémia nárast nenávisti voči Rómom?

Hruštic demonštroval veľký záujem Rómov o prevenciu na videu zverejnenom na facebookovej stránke príspevkovej organizácie ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny. Stránku dnes sleduje zhruba dvetisíc ľudí. Pozeranosť videí má rádovo v stovkách až tisícoch. No video asistentky podpory zdravia v nemocnici v Michalovciach Magdalény Belákovej, ktoré nahrala v rómskom jazyku a vyzýva v ňom ľudí, aby nebrali situáciu na ľahkú váhu, má dodnes takmer 61-tisíc pozretí a viac ako 1500 zdieľaní.
Martin Sliz Aktuality.sk

Čo má korona spoločné s ebolou. A koho treba zapojiť do boja proti nákaze

Správa medzinárodnej neziskovej organizácie Oxfam International zameraná na ebolu zdôrazňuje, že komunity nie sú monolity, ale každá má svoje špecifiká. To je treba (nielen) v čase krízy vziať do úvahy. Pracovníci Zdravých regiónov na tejto báze fungujú. Sú vyškolení tak, aby vedeli každej domácnosti podať také informácie o prevencii, ktoré sú našité na mieru danej komunite.
Pavlína Chalupková Hospodárske noviny

V trebišovskej osade prijali sériu opatrení. Čelia hrozbe vírusu

V rómskej osade v Sečovciach využili schopnosti troch miestnych krajčírok. Eugen Miľo, koordinátor asistentov podpory zdravia nám povedal, že samotné šitie rúšok je iniciatíva jeho dvoch asistentiek Angely Kudráčovej a Lenky Demeterovej. Krajčírky pracujú v cirkevnom komunitnom centre, ktoré im zabezpečuje aj potrebný materiál.
Magda Haburová sme.sk

Slovensko. Vodná veľmoc bez vody?

„Nejde tu len o osobnú hygienu človeka, ale aj o hygienu domáceho prostredia, oblečenia. Už len také umývanie riadu a pranie. Narúša to sociálny život a prináša zdravotné riziká. Ako má ísť dieťa do školy riadne pripravené tak, aby ho nebolo cítiť, keď sa nemá kde poriadne umyť? Jednoducho bude vyčlenené. Ak nie je zabezpečený zdroj pitnej vody, ľudia hľadajú alternatívy. Áno, skúšajú to aj v potoku. A vtedy prichádzajú zdravotné riziká vo forme parazitov, črevných a hnačkových ochorení. Všetko so všetkým súvisí....
Andrej Barát redaktor Pravda.sk

Zdravé regióny štartujú

Každá lokalita, v ktorej pôsobíme, má svoje špecifiká, zlé materiálne podmienky na úrovni komunity a domácností vedú k zvýšenému riziku infekčných ochorení. Osvetové aktivity, ktoré realizujú naši pracovníci, sú dôležité pre prevenciu a zdravie všetkých obyvateľov. Vnímame ich ako cieľavedomú, systematickú činnosť zameranú na vytváranie správnych vedomostí, zručností, návykov a postojov v otázkach ochrany a upevňovania zdravia,“ vysvetľuje riaditeľka organizácie Zdravé regióny Tatiana Hrustič.
iHodnoty iHodnoty

Asistenti osvety zdravia sú neoceniteľnou pomocou pre lekárov. Situácia sa vďaka nim zlepšuje

Milan býva priamo v osade a každé ráno ako asistent osvety zdravia vyrazí do terénu a preveruje situáciu medzi obyvateľmi. Po tom informuje lekára. "Prichádzam okolo 10 alebo 11, hlásim aká je situácia, či sú nejakí noví pacienti, koľkí prídu na preventívnu prehliadku, koľkí na očkovania". Pomáha nám s meraním krvného tlaku, kontroluje na dohliadanie liekov, hľadá pacientov po kontakte s tuberkulózou alebo inými infekčnými ochoreniami," povedal všeobecný lekár Peter Marko. S lekárom je asistent v stálom kontakte, ak sa vyskytne problém, môžu ho hneď riešiť. 
Zuzana Pojedincová redaktorka Noviny.sk

Priženie sa ako rieka, rýchlo vysychá. Dobro

Rómska osada pri Krížovej Vsi o pol piatej ráno. Manžel Radky Gažíkovej už odišiel do práce, keď zrazu vo dverách ktosi zastane. Postava búcha na okno. „Tu máš! Volaj!“ podáva vystrašenej Radke zdravotnú kartičku. „Ale kam mám volať?! Prečo?!“ pýta sa Radka. Pán jej len čosi odvrkne. Radka necháva dcérku doma a stráca sa v bludisku domcov. Vylezie po akomsi rebríku hore, potom dole a tam leží pani. Po mozgovej príhode...
Andrej Barát redaktor pravda.sk

Práca, ktorá prináša výsledky: Asistentov osvety zdravia berú v komunitách vážne

Tuberkulóza je najzávažnejšie infekčné ochorenie, ktoré sa vyskytuje v našom regióne. Z celkového počtu prípadov tuberkulózy je až 40% zistených u rómskeho etnika. Vo výskyte detskej tuberkulózy je to ešte horšie. Až 85% z celkového počtu všetkých zistených ochorení pripadá na rómske etnikum...
Peter Handzuš redaktor poprad.dnes24.sk

V TREBIŠOVSKEJ NEMOCNICI POMÁHAJÚ RÓMSKYM MAMIČKÁM ASISTENTKY OSVETY ZDRAVIA

Učia, ako sa starať o novorodenca, edukujú o hygiene, riešia problémové situácie, prekladajú, ak treba. V Nemocnici Svet zdravia Trebišov už niekoľko týždňov pracujú asistentky osvety zdravia, ktoré majú rómsky pôvod a ovládajú rómsky jazyk. V pôrodnici či na pediatrickom oddelení pomáhajú rómskym mamičkám so všetkým, s čím si samé pomôcť nedokážu...
Procare www.procare.sk