Napísali o nás

"Zistiť, či osady nemajú silný zdroj nákazy zo zahraničia, bolo potrebné čím skôr (rozhovor) "

"ROZHOVOR: Roky sa venujete skúmaniu zdravia Rómov. Čakali ste, že sa raz ocitneme v situácii, v ktorej sme teraz – že najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva sú vystavené riziku šírenia takého ochorenia, akým je Covid-19? „Priamo pandémiu som si teda naozaj neplánoval. Ešte pred mesiacom som sa tešil, že sa so Zdravými regiónmi pustíme do rozbehnutia celkom novej úrovne intervencií. Mala sa zameriavať na vylepšovanie mizerných materiálnych podmienok a primeranosti služieb zdravotnej starostlivosti pre ľudí v osadách a getách. Na druhej strane, k podobným zámerom nás motivuje aj to, že do mnohých osád a get sa neustále vracajú lokálne epidémie práve aj rôznych infekčných ochorení – od hepatitíd cez syfilis po tuberkulózu. A sú miesta, kde takýchto ochorení pribúda a ich priebehy sa zhoršujú.“ – Andrej Belák "
Stanislava Harkotová Aktuality.sk

Prvá vlna navrátilcov vírus do trebišovskej osady nepriviezla

Niekoľkohodinové pôsobenie vojenských zdravotníkov v trebišovskej osade vyhodnotil aj Štefan Zemanovič, hovorca Ozbrojených síl SR. „Spolupráca a komunikácia s orgánmi samosprávy či miestnymi autoritami bola štandardne dobrá. Výborná úroveň spolupráce bola s mestskou i štátnou políciou, rovnako tak s koordinátorom pre podporu zdravia a jeho spolupracovníkmi. Pozitívnu úlohu zohralo aj zapojenie lokálnych zástupcov organizácie Zdravé regióny. Celkovo môžeme hovoriť o dobrej atmosfére, ohľaduplnosti všetkých zúčastnených a disciplinovanosti ľudí, ktorí sa dostavili na dobrovoľné testovanie,“ konštatoval Zemanovič.
Magda Haburová sme.sk

Spôsob testovania v komunitách nesúvisí s etnicitou, tvrdí splnomocnenkyňa Bučková

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny a externí experti a expertky spracovali na podnet europoslanca Petra Polláka dokument, ktorý popisuje a zhodnocuje riziká pandémie Covid-19 v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Taktiež boli k dispozícii dáta Zdravých regiónov, ktoré sú denne aktualizované a mapujú počty navrátilcov do lokalít, kde Zdravé regióny pôsobia.
SITA sme.sk

Minúta po minúte

Organizácia Zdravé regióny, ktorá zastrešuje testovanie v osadách, požiadala armádu, aby vojaci prišli čo najmenej ozbrojení. „Povedali, že z ich pohľadu veľmi radi. Teda mali len krátke zbrane, minimálne počty ľudí na zaistenie pozície,“ vraví Andrej Belák, expert organizácie a antropológ SAV.

Koronavírus: Vyvolá epidémia nárast nenávisti voči Rómom?

Hruštic demonštroval veľký záujem Rómov o prevenciu na videu zverejnenom na facebookovej stránke príspevkovej organizácie ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny. Stránku dnes sleduje zhruba dvetisíc ľudí. Pozeranosť videí má rádovo v stovkách až tisícoch. No video asistentky podpory zdravia v nemocnici v Michalovciach Magdalény Belákovej, ktoré nahrala v rómskom jazyku a vyzýva v ňom ľudí, aby nebrali situáciu na ľahkú váhu, má dodnes takmer 61-tisíc pozretí a viac ako 1500 zdieľaní.
Martin Sliz Aktuality.sk

Čo má korona spoločné s ebolou. A koho treba zapojiť do boja proti nákaze

Správa medzinárodnej neziskovej organizácie Oxfam International zameraná na ebolu zdôrazňuje, že komunity nie sú monolity, ale každá má svoje špecifiká. To je treba (nielen) v čase krízy vziať do úvahy. Pracovníci Zdravých regiónov na tejto báze fungujú. Sú vyškolení tak, aby vedeli každej domácnosti podať také informácie o prevencii, ktoré sú našité na mieru danej komunite.
Pavlína Chalupková Hospodárske noviny

V trebišovskej osade prijali sériu opatrení. Čelia hrozbe vírusu

V rómskej osade v Sečovciach využili schopnosti troch miestnych krajčírok. Eugen Miľo, koordinátor asistentov podpory zdravia nám povedal, že samotné šitie rúšok je iniciatíva jeho dvoch asistentiek Angely Kudráčovej a Lenky Demeterovej. Krajčírky pracujú v cirkevnom komunitnom centre, ktoré im zabezpečuje aj potrebný materiál.
Magda Haburová sme.sk

Slovensko. Vodná veľmoc bez vody?

„Nejde tu len o osobnú hygienu človeka, ale aj o hygienu domáceho prostredia, oblečenia. Už len také umývanie riadu a pranie. Narúša to sociálny život a prináša zdravotné riziká. Ako má ísť dieťa do školy riadne pripravené tak, aby ho nebolo cítiť, keď sa nemá kde poriadne umyť? Jednoducho bude vyčlenené. Ak nie je zabezpečený zdroj pitnej vody, ľudia hľadajú alternatívy. Áno, skúšajú to aj v potoku. A vtedy prichádzajú zdravotné riziká vo forme parazitov, črevných a hnačkových ochorení. Všetko so všetkým súvisí. Nehovoriac o nálade ľudí, ktorí ráno čakajú na vodu aj hodinu. Ako sa to asi odrazí na motivácii, radosti zo života, túžbe sa aktivizovať?“ pýta sa expert metodik Michal Kubo z organizácie Zdravé regióny.
Andrej Barát Pravda.sk

Zdravé regióny štartujú

Každá lokalita, v ktorej pôsobíme, má svoje špecifiká, zlé materiálne podmienky na úrovni komunity a domácností vedú k zvýšenému riziku infekčných ochorení. Osvetové aktivity, ktoré realizujú naši pracovníci, sú dôležité pre prevenciu a zdravie všetkých obyvateľov. Osvetové činnosti asistentov osvety zdravia  vnímame ako cieľavedomú, systematickú činnosť zameranú na vytváranie správnych vedomostí, zručností, návykov a postojov v otázkach ochrany a upevňovania zdravia,“ vysvetľuje riaditeľka príspevkovej organizácie Zdravé regióny Tatiana Hruštič.
iHodnoty iHodnoty

Asistenti osvety zdravia sú neoceniteľnou pomocou pre lekárov. Situácia sa vďaka nim zlepšuje

Milan býva priamo v osade a každé ráno ako asistent osvety zdravia vyrazí do terénu a preveruje situáciu medzi obyvateľmi. Po tom informuje lekára. "Prichádzam okolo 10 alebo 11, hlásim aká je situácia, či sú nejakí noví pacienti, koľkí prídu na preventívnu prehliadku, koľkí na očkovania," uviedol asistent osvety zdravia Milan Polhoš."Pomáha nám s meraním krvného tlaku, kontroluje na dohliadanie liekov, hľadá pacientov po kontakte s tuberkulózou alebo inými infekčnými ochoreniami," povedal všeobecný lekár Peter Marko. S lekárom je asistent v stálom kontakte, ak sa vyskytne problém, môžu ho hneď riešiť. 
Zuzana Pojedincová Noviny.sk

Priženie sa ako rieka, rýchlo vysychá. Dobro

Rómska osada pri Krížovej Vsi o pol piatej ráno. Manžel Radky Gažíkovej už odišiel do práce, keď zrazu vo dverách ktosi zastane. Postava búcha na okno. „Tu máš! Volaj!“ podáva vystrašenej Radke zdravotnú kartičku. „Ale kam mám volať?! Prečo?!“ pýta sa Radka. Pán jej len čosi odvrkne. Radka necháva dcérku doma a stráca sa v bludisku domcov. Vylezie po akomsi rebríku hore, potom dole a tam leží pani. Po mozgovej príhode...
Andrej Barát redaktor pravda.sk

Práca, ktorá prináša výsledky: Asistentov osvety zdravia berú v komunitách vážne

Tuberkulóza je najzávažnejšie infekčné ochorenie, ktoré sa vyskytuje v našom regióne. Z celkového počtu prípadov tuberkulózy je až 40% zistených u rómskeho etnika. Vo výskyte detskej tuberkulózy je to ešte horšie. Až 85% z celkového počtu všetkých zistených ochorení pripadá na rómske etnikum...
Peter Handzuš redaktor poprad.dnes24.sk

V TREBIŠOVSKEJ NEMOCNICI POMÁHAJÚ RÓMSKYM MAMIČKÁM ASISTENTKY OSVETY ZDRAVIA

Učia, ako sa starať o novorodenca, edukujú o hygiene, riešia problémové situácie, prekladajú, ak treba. V Nemocnici Svet zdravia Trebišov už niekoľko týždňov pracujú asistentky osvety zdravia, ktoré majú rómsky pôvod a ovládajú rómsky jazyk. V pôrodnici či na pediatrickom oddelení pomáhajú rómskym mamičkám so všetkým, s čím si samé pomôcť nedokážu...
Procare www.procare.sk