Zdravé regióny

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
IČO: 50 626 396
DIČ: 2120393033

Kontakt pre médiá

office@zdraveregiony.eu

info@zdraveregiony.eu

Poskytnutie informácie je bezodplatné.

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
Kontakt: Viktória Brezanská, viktoria.brezanska@zdraveregiony.eu 

alebo Tatiana Hrustič
tatiana.hrustič@zdraveregiony.eu

Výročné správy

Výročné správy organizácie je možné nájsť na tomto odkaze tu