PhDr. Peter Seman

koordinátor oblastnej skupiny Sabinov
Oblastná skupina: Sabinov Lokality v správe: Chminianske Jakubovany, Chmiňany, Lipany, Ostrovany, Rožkovany, Sabinov, Víťaz
View Details

PhDr. Veronika Benčíková

koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Veľký Krtíš Lokality v správe: Cerovo, Čelovce/Hrušov, Fiľakovo, Jelšovec/Panické Dravce, Kosihovce, Lučenec - Rapovská Križovatka, Lučenec/Opatová, Lučenec/Rúbanisko, Modrý Kameň, Muľa, Trenč, Veľká nad Ipľom, Veľký Krtíš
View Details

Mgr. Albín Cina

koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Bardejov Lokality v správe: Bardejov, Cigeľka, Frička, Kurov, Lenartov, Lukov, Malcov, Nižný Tvarožec/Sveržov, Petrová, Raslavice, Zborov
View Details

Bc. Július Oláh

koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Fiľakovo Lokality v správe: Belina, Biskupice, Čakanovce, Divín/ Ružiná, Radzovce, Šávoľ, Šíd, Veľké Dravce/Husiná
View Details

Ing. Ján Holodňák

koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Svidník Lokality v správe: Bystré, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou, Krajná Bystrá, Kružlová, Ladomirová, Medzilaborce, Stropkov, Svidník
View Details

Mgr. Klaudia Hossová

koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Poprad Lokality v správe: Batizovce, Hrabušice, Letanovce, Poprad, Smižany, Spišská Nová Ves, Svit, Veľká Lomnica
View Details

Ing. Mgr. Jozef Pišta

koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Zvolen Lokality v správe: Brezno, Bzovík, Detva, Krupina, Litava, Zvolen, Zvolenská Slatina, Žarnovica, Žiar nad Hronom
View Details

Mgr. Mariana Holubová

koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Vranov nad Topľou Lokality v správe: Banské, Čaklov, Čičava, Hencovce, Hlinné, Kamenná Poruba, Soľ/Jastrabie nad Topľou, Vechec, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou- Čemerné, Zámutov
View Details