Ing. Ján Holodňák

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Svidník Lokality v správe: Jarovnice, Ladomirová, Kružlová, Chminianske Jakubovany, Stropkov, Svidník, Krajná Bystrá    
View Details

Mgr. Klaudia Hossová

Koordinátorka asistentov podpory zdravia

Oblastná skupina: Poprad okolie Lokality v správe: Spišský Štiavnik, Arnutovce, Veľká Lomnica, Poprad, Letanovce, Hrabušice, Rudňany, Ostrovany
Niečo o mne:
Vysokoškolské vzdelanie som získala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som študovala na Fakulte verejnej správy. Po úspešnom absolvovaní vysokej školy som sa zamestnala na Obecnom úrade a neskôr na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne na Oddelení poradenstva a vzdelávania.    
View Details

Ing. Mgr. Jozef Pišta

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Zvolen Lokality v správe: Zvolen, Zvolenská Slatina, Brezno, Bzovík, Litava, Žarnovica, Krupina, Detva, Banská Bystrica
Niečo o mne:
Pochádzam z bývalej rómskej osady v Bystrom nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou. Po ukončení štúdií na strojníckej fakulte Vojenskej akadémie v Brne som sa stal inžinierom....
View Details

Mgr. Mariana Holubová

Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Vranov n./Topľou Lokality v správe: Hlinné, Zámutov, Vechec, Vranov nad Topľou, Kamenná Poruba, Hanušovce nad Topľou, Hencovce, Čaklov, Soľ, Jastrabie nad Topľou, Čičava, Banské, Vranov nad Topľou - Čemerné
Niečo o mne:
Narodila som sa v roku 1977 v rómskej rodine a od narodenia žijem v meste Vranov nad Topľou. Ešte ako mladé dievča som začala pomáhať svojej rodine, ktorá založila v roku 2002 Komunitné centrum.
View Details

Mgr. Monika Burisová

Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Veľký Krtíš Lokality v správe: Veľká nad Ipľom, Trenč, Veľký Krtíš, Kosihovce, Cerovo, Modrý Kameň, Muľa, Jelšovec, Čelovce
Niečo o mne:
Pracovať s marginalizovanou rómskou komunitou (MRK) som začala v roku 2012 ako terénna sociálna pracovníčka...
View Details

Zoltán Bátka

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Veľké Kapušany Lokality v správe: Slavkovce, Kráľovský Chlmec, Kapušianske Kľačany/Ruská, Veľké Kapušany, Krišovská Liesková, Zemplínske Kopčany, Leles, Čierna nad Tisou, Malčice, Zemplínska Teplica, Boťany, Markovce, Vojany, Čičarovce, Lastovce
Niečo o mne:
Narodil som sa na juhovýchode Slovenska, na Zemplíne v roku 1970. Vyrastal som v rodine, ktorá patrila medzi solventnejšie, až kým mi nezomrel otec. Boli sme traja súrodenci a v 14-tich rokoch som prišiel o jedného z rodičov. Zo dňa na deň sa zmenila naša situácia a tak som sám spoznal, aká je chudoba.
View Details

Eugen Miľo

Koordinátor asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Trebišov Lokality v správe: Sečovce, Bačkov, Trebišov, Nižný Žipov, Sačurov, Parchovany, Hrčeľ, Egreš  
Niečo o mne:
Narodil som sa v roku 1977 v Kráľovskom Chlmci. Som srdcom Michalovčan, ale momentálne bývam v Drahňove. Študujem odbor Sociálna práca na VŠZ a SP sv. Alžbety v Michalovciach. Okrem svojej práce spolupracujem s...
View Details

Mgr. Anna Dunková

Koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Stará Ľubovňa Lokality v správe: Podhorany, Holumnica/Toporec, Hniezdne, Jurské, Lomnička, Kolačkov, Výborná/Slovenská Ves, Jakubany, Ihľany, Stará Ľubovňa
Niečo o mne:
Volám sa Anna Dunková a žijem v Ihľanoch, vyštudovala som odbor Sociálna práca v zdravotníctve na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave na detašovanom pracovisku v Košiciach...
View Details