Ján Daniel

Koordinátor
Za prioritu považujem rozšírenie pôsobnosti projektu do ďalších obcí. Klientov, ktorí potrebujú našu pomoc a podporu, je oveľa viac.
View Details