Ján Daniel

Koordinátor asistentov podpory zdravia za Bratislavský samosprávny kraj
Za prioritu považujem rozšírenie pôsobnosti projektu do ďalších obcí. Klientov, ktorí potrebujú našu pomoc a podporu, je oveľa viac. Po skončení strednej školy v roku 2007 som niekoľko rokov pracoval v automobilovom priemysle  ako Quality technik.
View Details