Zuzana Srnčíková

účtovníctvo/fakturácia
View Details

Mgr. Tomáš Dobiáš

odborný asistent pre projektové oddelenie
View Details

Mgr. Tatiana Ilková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
View Details

Ing. Iveta Pelková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
View Details

Mgr. Rachel Boleková

odborná asistentka pre metodické oddelenie
View Details

Marek Krauz

odborný asistent expertky pre vzdelávanie a ľudské zdroje
View Details

Mgr. Soňa Halušková

mzdová účtovníčka
View Details