Mgr. Táňa Grauzelová, PhD.

Analytička
V príspevkovej organizácii Zdravé regióny pracujem od leta 2020. Vyštudovala som sociálnu antropológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, počas doktorandského štúdia na Ústave etnológie SAV som absolvovala semester na Fakulte sociálnej psychológie na Princeton University.
View Details

Bc. Michaela Bednárová

Odborná asistentka pre metodické oddelenie
Som absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja. V súčasnosti študujem na Univerzite Komenského v Bratislave na Katedre manažmentu, odbor Stratégia a podnikanie.
View Details

Ing. Jana Macáková

Odborná asistentka pre Ekonomické oddelenie
Som absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Obchodný a marketingový manažment. Bakalárske štúdium som ukončila v odbore Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu. Po ukončení inžinierskeho štúdia som absolvovala Erasmus+ mobilitu - stáž v organizácii Internationaler Bund v Nemecku, na oddelení jazykových kurzov. Mám skúsenosti s administratívnou prácou, komunikáciou v nemeckom jazyku a spoluprácou v medzinárodnom tíme. Od roku 2020 pôsobím ako Odborná asistentka pre ekonomické oddelenie pre príspevkovú organizáciu Zdravé regióny.
View Details

Ing. Júlia Barátová

Odborná asistentka pre Ekonomické oddelenie
Som absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a manažment podniku. Bakalárske štúdium som ukončila na Materiálovo-technickej fakulte STU v  Trnave, odbor Priemyselné inžinierstvo a manažment.
View Details

Mgr. Mária Habrmanová

Odborná asistentka Experta pre vzdelávanie a ľudské zdroje
Som absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra molekulárnej biológie. V roku 2012 som ukončila magisterské  štúdium v odbore Molekulárna biológia a nastúpila som do Slovenskej akadémii vied na pozíciu vedecko-technická pracovníčka. Pracovala som na výskumnom projekte – „Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení“. Od roku 2017 som pôsobila ako koordinátorka kurzov v jazykovej škole Empire. V príspevkovej organizácii Zdravé regióny pracujem od roku 2020 ako Odborná asistentka Experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.
View Details

Mgr. Soňa Halušková

Mzdová účtovníčka
View Details