Renáta Dobranská

odborná asistentka expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
View Details

Alex Madová

administratívna referentka
View Details

Zuzana Srnčíková

účtovníctvo/fakturácia
View Details

Mgr. Tomáš Dobiáš

odborný asistent pre projektové oddelenie
View Details

Mgr. Tatiana Ilková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
View Details

Ing. Iveta Pelková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
View Details

Mgr. Rachel Boleková

odborná asistentka pre metodické oddelenie
View Details

Marek Krauz

odborný asistent expertky pre vzdelávanie a ľudské zdroje
View Details