Mgr. Lenka Eremiáš

odborná asistentka experta pre terén
View Details

Lenka Horváthová

mzdová účtovníčka
View Details

Mgr. Ľuba Hvizdošová

odborná asistentka metodického oddelenia
View Details

Ing. Renáta Dobranská

odborná asistentka expertky pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
View Details

Zuzana Srnčíková

účtovníctvo/fakturácia
View Details

Mgr. Tomáš Dobiáš

manažér pre monitorovanie
View Details

Mgr. Tatiana Ilková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
View Details

Ing. Iveta Pelková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
View Details