Mgr. Tatiana Ilková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
View Details

Ing. Iveta Kimáková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie
View Details

Mgr. Barbora Tulpíková

odborná asistentka hlavnej expertky aktivity/riaditeľky organizácie
View Details

Mgr. Tomáš Dobiáš

odborný asistent pre projektové oddelenie
View Details

Mgr. Rachel Boleková

odborná asistentka pre metodické oddelenie
View Details