Mgr. Soňa Halušková

Mzdová účtovníčka
View Details

JUDr. Michal Urban

Manažér pre verejné obstarávanie
View Details

JUDr. Rastislav Urda

Odborný asistent manažéra pre verejné obstarávanie
View Details

Ing. Vladimír Pasiar

Projektový manažér
V príspevkovej organizácií Zdravé regióny pôsobím od 1. novembra 2018 na pracovnej pozícií Projektový manažér za oblasť Štrukturálnych a investičných fondov EÚ.
View Details

Mgr. Anna Čonková

Odborná asistentka Experta pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Následne som pokračovala v štúdiu Sociálnych vied na Stredoeurópskej Univerzite v Budapešti. Po ukončení štúdia som pracovala na...
View Details

Mgr. Mária Fumačová

Manažérka pre monitorovanie
View Details

Ing. Marek Koreň

Projektový manažér
Národný projekt Zdravé komunity poznám už dlhšiu dobu. Pracoval som v ňom ešte skôr než vznikla príspevková organizácia Zdravé regióny, ktorá projekt zastrešuje dnes.
View Details