Mgr. Richard Koky, MPH, MHA

Expert pre terén
Vyštudoval som pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, andragogiku na Univerzite J. A. Komenského v Prahe, administráciu vo verejnom zdravotníctve (MHA) na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave a v súčasnom období študujem doktorandské štúdium (PhD.) na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore Verejné zdravotníctvo. Taktiež som absolvoval štúdium v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve – Master of Public Health (MPH). Od roku 2014 pracujem ako Expert pre terén v národnom projekte Zdravé komunity.
View Details