Mgr. Karin Vaňatková

Manažérka hlavnej aktivity pre projekt ZK 3B
Som absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala som odbor - Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ - špeciálny pedagóg.
View Details