Mgr. Andrej Belák, PhD.

hlavný manažér rozvoja podmienok pre zdravie
View Details

Ing. Jozef Waschina

zástupca riaditeľky príspevkovej organizácie a projektový manažér
View Details

Monika Grochová

expertka pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
View Details

Ing. Roman Kulifaj

expert pre finančné riadenie
View Details

Mgr. Tatiana Hrustič

riaditeľka príspevkovej organizácie a hlavná expertka národného projektu
View Details