Tlačová správa 08.12.2022

DAROVANIE KRVI NA LUNÍKU IX.

 

Historicky prvé darovanie krvi na Luníku IX. zorganizovala v rámci Národného projektu Zdravé komunity 2B príspevková organizácia MZ SR, Zdravé regióny v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR a mestskou časťou Košice – Luník IX.

V stredu, 07.12.2022 sa v Košiciach, v mestskej časti Luník IX. uskutočnil historicky prvý odber krvi prostredníctvom mobilnej odberovej jednotky Národnej transfúznej stanice SR. Podujatie pod názvom „Mikulášska kvapka krvi“, ktoré prebiehalo od 08.00 hod. ráno do 11.00 hod. v priestoroch KC na miestnom úrade, zorganizovali asistentky podpory zdravia, pôsobiace na Luníku IX. spoločne s ich koordinátorkou Národného projektu Zdravé komunity 2B.

S nápadom ako prvá prišla asistentka Mária Horváthová, ktorá spoločne s Renátou Pankievičovou, koordinátorkou asistentov podpory zdravia so žiadosťou o mobilný odber oslovila Národnú transfúznu stanicu SR. Mária mala s transfúziou krvi osobnú skúsenosť, keď svoju krv darovala vnučke a zachránila jej život. Chcela ukázať obyvateľom mestskej časti, ako vedia prostredníctvom darovania krvi pomôcť iným ľuďom. Podujatie propagovali dva týždne pred samotným odberom nielen asistentky podpory zdravia, ale aj terénni sociálni pracovníci a zamestnanci komunitného centra z Luníka IX., ktorí šírili medzi obyvateľmi osvetu a vyzývali ich, aby prišli darovať krv.

Aktivitu podporil aj starosta mestskej časti Luník IX., pán Marcel Šaňa, ktorý tiež daroval krv, vôbec po prvýkrát v živote. Rovnakým príkladom bol aj pán Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice, ktorý daroval krv už 37-krát. Úplne prvou darkyňou bola niekoľkonásobná skúsená darkyňa – učiteľka základnej školy na Luníku IX., nasledoval pracovník komunitného centra, obyvatelia Luníka IX., ktorí už v minulosti darovali krv a tiež prvodarcovia, ktorí  ešte s darovaním nemali skúsenosť. Darcami sa stali aj asistenti podpory zdravia z oblastnej skupiny Košice – okolie, ktorí prišli podporiť svoje kolegyne a koordinátorku, pomáhali aj s organizáciou priamo na mieste. Celkovo sa darovania krvi zúčastnilo 23 darcov, z ktorých bola väčšina prvodarcov.

Podujatie sa stretlo vďaka nápadu a iniciatíve asistentiek s veľmi pozitívnymi ohlasmi a miestna samospráva sa aktivitou inšpirovala. Podľa vyjadrenia starostu mestskej časti určite plánujú v takomto type podujatia pokračovať aj naďalej.

Za príspevkovú organizáciu Zdravé regióny ďakujeme organizátorom – asistentom podpory zdravia OS Košice – okolie: iniciátorke nápadu M. Horváthovej (Luník IX.), B. Badžovej (Luník IX.), I. Hudákovi, S. Janovej, R. Fakovej, D. Lončákovej, S. Bajúszovej, K. Rusňákovej, R. Dzúrikovi a koordinátorke asistentov podpory zdravia – Renáte Pankievičovej. Taktiež vyslovujeme poďakovanie starostovi MČ Košice Luník IX., Marcelovi Šaňovi, terénnym sociálnym pracovníkom, primátorovi mesta Košice, Jaroslavovi Poláčekovi, obyvateľom mestskej časti Luník IX., ktorí prišli a darovali krv a tiež Národnej transfúznej službe SR, bez ktorej by sa odber nemohol uskutočniť.

O podujatí informovali médiá – TA3 a RTVS prostredníctvom reportáží v spravodajstve:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/372993 – 07.12.2022 – 19:00 hod.

https://www.ta3.com/relacia/26664/hlavne-spravy-zo-7-decembra

a tiež online médiá:

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/649698-na-luniku-ix-bol-historicky-prvy-mobilny-odber-krvi-niektori-romovia-mali-obavy/

https://www.kosiceonline.sk/obyvatelia-lunika-ix-darovali-krv

https://www.slovenskyreporter.sk/na-luniku-ix-darovali-najvzacnejsiu-tekutinu/

 

Štátna príspevková organizácia rezortu zdravotníctva Zdravé regióny sa dlhodobo aktívne zaoberá zdravím znevýhodnených skupín. Príspevková organizácia MZ SR Zdravé regióny realizuje Národný projekt Zdravé komunity 2B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

V Bratislave, dňa 08.12.2022

Zdravé regióny