Tlačová správa 20.12.2021

NÍZKOPRAHOVÉ OČKOVANIE PRE VŠETKÝCH

Pandémia COVID-19 má najťažšie zdravotné a sociálne dopady na ľudí s najhoršou dostupnosťou bežných služieb zdravotnej starostlivosti – vrátane očkovacích centier. Na Slovensku využíva mobilné nízkoprahové očkovanie proti ochoreniu COVID-19 najmä zraniteľná populácia, jednotlivci alebo komunity so zníženou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti alebo očkovacích centier, či iných vakcinačných miest.

Mobilné nízkoprahové očkovanie na Slovensku zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom Intervenčného tímu v spolupráci so spoločnosťou Merea, a.s., príspevkovou organizáciou Zdravé regióny a výjazdovým tímom Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta z Banskej Bystrice. Nemocnica zároveň vydáva aj potvrdenie o vakcíne. V rámci očkovacieho procesu si očkovaný môže s členom Intervenčného tímu MZ SR vždy odkonzultovať svoj zdravotný stav. Logistiku a komunikáciu na mieste i v teréne však intenzívne podporujú miestni koordinátori a asistenti podpory zdravia, pracovníci samospráv alebo sociálnych služieb, ďalších miestnych organizácií či mimovládnych projektov.

Jeho výhodou je to, že sa realizuje v blízkosti komunít, dáva dôraz na komunikáciu, kultúrnu akceptovateľnosť a zodpovedanie otázok. Nízkoprahovému očkovaniu predchádza intenzívna niekoľkotýždňová kampaň, ktorá môže byť spojená so zdravotníckou konzultáciou.

Ako môžu očkovaní cez NPO získať potvrdenie/certifikát o očkovaní?

Okrem potvrdenia vydávaného na mieste si klienti môžu po zadaní rodného a telefónneho čísla stiahnuť certifikát o vakcinácii na stránke: https://vakcinacia.nczisk.sk/certifikat alebo po zadaní Covid passu získať aj medzinárodný COVID preukaz. K dispozícií je aj mobilná aplikácia Green Pass, uchovávajúca digitálny COVID preukaz EÚ s možnosťou uloženia do mobilného telefónu (smartphonu).

Potvrdenie o očkovaní vydávajú na žiadosť očkovaného aj všeobecní lekári či pediatri, prípadne je možné tento doklad získať na pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne.

Kto má nárok na očkovanie proti ochoreniu COVID-19?

  • každý občan Slovenskej republiky, ktorý má uzatvorené zdravotné poistenie na území SR, bez ohľadu na prípadné dlhy na poistnom
  • občan zo zahraničia, ktorý má platné zdravotné poistenie na území SR (čiže si ho do poisťovne platí riadne a včas)
  • očkovanie je pre všetkých uvedených záujemcov bezplatné

 Ako má záujemca o očkovanie postupovať pri registrácií na mieste?

  • Registráciu na očkovanie je možné vykonať až po predložení identifikačného dokladu s fotografiou (občiansky preukaz).
  • V prípade, že záujemca o očkovanie stratil doklad totožnosti a požiadal o vydanie nového, musí sa pri registrácií preukázať touto žiadosťou a tiež iným dokladom, ktorý obsahuje fotografiu (pas alebo vodičský preukaz).
  • V prípade, ak nastane akákoľvek pochybnosť pri totožnosti klienta, si administrátor registrácie bude žiadať ďalší sprievodný doklad (kartičku poistenca, vodičský preukaz, a i.).

Aké sú aktuálne výsledky nízkoprahového očkovania?

Od júna 2021 sme mobilné nízkoprahové očkovanie ponúkli záujemcom v takmer 60 obciach, a to spolupráci s miestnou samosprávou a pomáhajúcimi profesiami. V týchto obciach sme mali spolu takmer 130 výjazdov. K 10.12. využilo možnosť nízkoprahového očkovania na prvú, druhú či tretiu dávku Pfizer, prípadne vakcínu spoločnosti Janssen viac ako 10 700 klientov (kumulatívny počet). Prvú dávku Pfizeru dostalo takmer 4 500 klientov, druhú dávku  vyše 3 000 klientov, tretiu dávku vyše 620 klientov. Jednodávkovú vakcínu využilo vyše 2 600 klientov. Plne zaočkovaných je prostredníctvom nízkoprahového očkovania vyše  5 600 klientov.

Záujem o očkovanie neklesá ani v decembri – realizovali sme alebo máme naplánovaných 35 mobilných výjazdov, z toho 10 je v nových obciach či mestách.

Pre koho je mobilné nízkoprahové očkovanie určené?

Mobilné nízkoprahové očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je určené najmä (ale nie výlučne) pre ľudí so zníženou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, ako sú osoby so zhoršenou mobilitou,  ľudia v akútnej finančnej tiesni, klienti, ktorým sa poskytujú sociálne služby ambulantnou, terénnou a pobytovou formou, a pre marginalizované komunity.

V Bratislave, dňa 20.12.2021

Zdravé regióny