Analytik /čka

9. júna 2020

 

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu „Analytik/čka“.

 

Názov pozície: Analytik

 

Kvalifikačné požiadavky

Vzdelanie: minimálne VŠ vzdelanie 2. stupňa v oblasti sociálnych vied, verejného zdravotníctva, medicíny alebo v príbuzných odboroch

Prax: minimálne 2-ročná prax v oblasti výskumu
jazyková kompetencia: schopnosť pracovať s odbornou literatúrou v anglickom jazyku

Výhody: 3. stupeň VŠ vzdelania, dobré znalosti v oblasti metodológie výskumu, predchádzajúce skúsenosti so štatistickými analýzami a softvérom, predchádzajúce skúsenosti s terénnym výskumom v marginalizovaných rómskych osídleniach alebo inak sociálne znevýhodnenom prostredí

Osobnostné a ďalšie požiadavky:
analytické myslenie, skúsenosti so zberom a spracovaním štatistických údajov ŠÚ SR a európskych štatistických inštitúcií, všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ výhodou, plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti, zodpovednosť, precíznosť, schopnosť práce v tíme, vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť, flexibilita.

 

Pracovná náplň a zodpovednosti:

  • Príprava odborných podkladov
  • Spolupráca na príprave a tvorbe reportov
  • Telefonická a mailová komunikácia s úradmi, inštitúciami, partnermi a organizáciami
  • Konzultačná činnosť
  • Spracovávanie administratívnej agendy
  • Tvorba a vedenie štatistických údajov
  • Ďalšie činnosti podľa pokynov priameho nadriadeného

 

Ako sa zapojiť do výberového konania:

Pre prihlásenie sa do výberového konania je potrebné zaslať e-mail s predmetom “Analytik/čka” na e-mailovú

adresu lenka.tothova@zdraveregiony.eu spolu s nasledovnými dokumentmi:

1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)

2) Motivačný list (max. 1 strana)

3) prípadné referencie/odporúčania

 

Pozn.: Z uvedených dokumentov má byť zrejmé splnenie kvalifikačných požiadaviek.

 

Termíny:

Termín na prihlásenie  sa do výberového konania: 22.6.2020 (pondelok)

Predpokladaný termín osobných pohovorov:  23. – 26.6. (utorok – piatok)

Predpokladaný nástup – 1.7.2020/dohoda

 

Pozn. Uchádzačov na pohovor budeme pozývať priebežne.

 

Kontaktná osoba:

Lenka Tóthová, ekonomický pracovník personalista

Tel.: 0907 065 220

 

e-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

 

Doplňujúce informácie: Mzda je 1 500 € v hrubom mesačne. Miesto výkonu práce – Bratislava. Pracovná Zmluva je na dobu určitú do 30.6.2021 s možnosťou predĺženia a dobu neurčitú.

 

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost