Expert/ka pre metodiku

02.augusta 2022

Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny, vyhlasuje v rámci  Národného projektu Zdravé komunity 2B,  financovaného z Operačného programu Ľudské zdroje, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku, výberové konanie na pracovnú pozíciu – „Expert/ka pre metodiku“.

Hlavným cieľom projektu NP ZK 2B je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK.

Počet voľných miest: 1
Predpokladaný dátum nástupu: 1.10.2022/dohodou
Druh pracovného pomeru: Plný pracovný úväzok
Miesto výkonu: Koceľova 937/9, Bratislava
Termín vyhlásenia výberového konania: 2.8.2022
Termín na prihlásenie sa do výberového konania 26.8.2022 (piatok)
Termín výberového konania/osobného pohovoru: 5. – 9.9.2022 (piatok)
Ponúkaný plat 2 200 €

Náplň práce:

 • vedie metodické oddelenie, zodpovedá za jeho funkčnosť a výsledky;
 • zodpovedá za prípravu a implementáciu usmernení, manuálov a systematizácie postupov a procesov (agenda EÚ fondov, prax v teréne);
 • tvorba odborných materiálov, rozvoj projektových aktivít, implementácia zmien, participácia na strategickom smerovaní NP v súlade s cieľmi organizácie, sumarizácia potrieb, výber ľudských zdrojov;
 • rozvoj domácich a medzinárodných aktivít a partnerstiev;
 • identifikuje potreby terénu, iniciuje riešenia;
 • vedie pracovné skupiny na odborné a praktické témy;
 • metodicky usmerňuje zamestnancov v teréne;
 • zodpovedá za implementáciu a koordináciu projektových aktivít;
 • sleduje dodržiavanie časového harmonogramu projektových aktivít;
 • úzko spolupracuje s Expertom pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pri realizácii vzdelávania a kontroly;
 • nastavuje termíny administratívnych výstupov projektu a kontroluje ich plnenie;
 • zabezpečuje ďalšie činnosti súvisiace s realizáciou projektu.

 

Kvalifikačné požiadavky:

Pracovné skúsenosti: Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania: humanitné vedy – výhodou, minimálne 3 ročná preukázateľná prax v oblasti práce s MRK; prax v oblasti manažmentu projektov financovaných z EŠIF – výhoda; anglický jazyk min. na úrovni B2 – podmienka

Počítačové zručnosti: Microsoft Office – pokročilý užívateľ/ka

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • samostatnosť a prevzatie zodpovednosti;
 • proaktívny prístup;
 • zmysel pre detail;
 • myslenie „outside of the box“;
 • profesionalita;
 • morálne kvality;
 • nekonfliktnosť;
 • výborné komunikačné zručnosti;
 • iniciatívnosť;
 • trpezlivosť;
 • bezúhonnosť;
 • motivácia a angažovanosť v téme MRK;
 • líderské skúsenosti a predpoklady;
 • vôľa a chuť pracovať na vlastnom rozvoji;
 • vodičský preukaz skupiny B a aktívny vodič so skúsenosťami.

Ako sa zapojiť do výberového konania:

Pre prihlásenie sa do výberového konania je potrebné zaslať e-mailom nasledovné dokumenty s predmetom EXPERT na adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu do 26.8.2022 (piatok).

Povinnými prílohami žiadosti sú:

 • Profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku;
 • Motivačný list (max. 1 strana);
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

Kontaktná osoba – Lenka Tóthová, personalistka
Tel.: 0907 065 220/0918 889 083
E-mail: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky. Z dôvodu predpokladaného vyššieho počtu uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať len tých kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné kritériá a osobnostné predpoklady.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDF: CV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOC: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOC: Cestne vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: Cestne vyhlasenie_bezuhonnost