Manažér/Manažérka pre verejné obstarávanie - zastupovanie počas MD

11. apríl 2024

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície – „Manažér/Manažérka pre verejné obstarávanie – zastupovanie počas materskej dovolenky“.

Pracovná pozícia: Manažér/Manažérka pre verejné obstarávanie – zastupovanie počas MD
Termín prihlásenia sa do výber. konania/dodania požadovanej dokumentácie: od 11.4.2024 do 19.4.2024 (do 15:00 hod.)
Predpokladaný dátum nástupu: 1.5.2024 /resp. dohodou
Typ pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Minimálna hrubá mzda pre rok 2024: od 1 865 €/btto.
Trvanie pracovného pomeru: na dobu zastupovania počas materskej dovolenky
Miesto výkonu práce: Koceľova 9, 821 08 Bratislava/dohodou
Predpokladaný dátum pohovorov s pozvanými uchádzačmi*: 22.4. – 26.4. 2024
Miesto konania pohovorov: Koceľova 9, 821 08 Bratislava

*Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky. Z dôvodu predpokladaného vyššieho počtu uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať len tých kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú kvalifikačné kritériá a osobnostné predpoklady.

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu

VZDELANIE vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a min. 3-ročná prax v oblasti realizácie verejných obstarávaní. PODMIENKA
ĎALŠIE PODMIENKY MS Office – pokročilý
Internet – pokročilý
Bezúhonnosť
PODMIENKA

 

ĎALŠIE VÝHODY
 • disciplinovanosť,
 • dôveryhodnosť,
 • zmysel pre zodpovednosť,
 • zmysel pre detail,
 • morálne kvality,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • iniciatívnosť,
 • trpezlivosť,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti,
 • bezúhonnosť.

Pracovná náplň a zodpovednosti

 • zabezpečuje administratívnu a podpornú činnosť pre Hlavného experta aktivity v oblasti plánu, prípravy a realizácie verejných obstarávaní tovarov a služieb v rámci projektu,
 • zabezpečuje realizáciu procesu verejného obstarávania (VO) v súlade s platnou príručkou pre VO a zákonom o verejnom obstarávaní,
 • zabezpečuje overenie hospodárnosti nákupu v prípade, že ide o činnosti, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní
 • spracováva a kompletizuje dokumentáciu k verejnému obstarávaniu a v prípade potreby predkladá na kontrolu ,
 • archivuje kompletnú dokumentáciu zrealizovaných VO,
 • aktívna spolupráca s expertmi NP v oblasti verejného obstarávania
 • konzultačná podpora v oblasti verejného obstarávania v rámci projektu pre všetky oddelenia,
 • zabezpečuje zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv,
 • sleduje legislatívu v oblasti VO ako aj aktualizáciu príučky pre prijímateľa pre VO,
 • v prípade potreby komunikuje v oblasti agendy VO so sprostredkovateľkám orgánom,
 • zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením Hlavného experta aktivity.

Predloženie povinnej dokumentácie uchádzača pre zaradenie do výberového konania

Upozorňujeme uchádzačov, že ak nedoručia požadované dokumenty v termíne prihlásenia sa, nesplnia podmienky na zaradenie sa do výberového konania a nebudú pozvaní na osobný pohovor.

Por. číslo Dokument Tlačivo na stiahnutie
1. Životopis vo formáte EUROPASS (v životopise musí byť uvedený zoznam projektov, ktoré uchádzač viedol alebo na nich participoval) TU
2. Motivačný list (max. 1 strana) výhoda
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov TU

Možnosti doručenia vyplnených dokumentov

E-mailom na adresu: personalne@zdraveregiony.eu

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť Výberové konanie – „Manažér/Manažérka pre VO – zastupovanie počas materskej dovolenky“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási.

Osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Na obálku je potrebné uviesť Výberové konanie – „Manažér/Manažérka pre VO – zastupovanie počas materskej dovolenky“, do ktorej sa uchádzač/uchádzačka hlási. V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese: personalne@zdraveregiony.eu prípadne telefonicky na 0904 952 712.

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov organizácie: 403

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.