Odborný asistent pre metodické oddelenie

26. novembra 2019

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako žiadateľ/prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2B financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci pripravovaného Národného projektu výberové konanie na pozíciu– „Odborný asistent pre metodické oddelenie“.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Odborný asistent pre metodické oddelenie“ na e-mailovú adresu: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

 • Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)
 • Motivačný list (max. 1 strana)
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Termíny:

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je: 6.12.2019 do 17:00 hod.

Uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá, budú pozvaní na osobný pohovor. Vzhľadom na možný vyšší počet záujemcov, vyhradzujeme si právo pozvať tých, čo najlepšie vyhovujú profilu našej organizácie a náplne práce danej ponuky (do 10 osôb).

Osobné pohovory budú prebiehať v týždni 9. – 13.12.2019

Predpokladaný nástup: 1.1.2020/dohodou

Kvalifikačné požiadavky: : VŠ I. stupeň a 2 ročná prax v administratíve, alebo úplné stredoškolské vzdelanie a 5 ročná prax v administratíve. Skúsenosti v oblasti administrácie projektu/ov financovaných z verejných zdrojov, skúsenosti s prípravou a organizačným zabezpečením podujatí (školení, seminárov, workshopov, konferencií, a pod.) – výhodou, skúsený užívateľ programov – Word a Excel

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Príprava odborných podkladov
 • Spolupráca na príprave a tvorbe reportov
 • Plánovanie, organizovanie a realizácia parciálnych aktivít projektu
 • Podporná a kontrolná činnosť pri evidencii dokumentov
 • Telefonická a mailová komunikácia s úradmi, inštitúciami, partnermi a organizáciami
 • Konzultačná činnosť
 • Spracovávanie administratívnej agendy
 • Tvorba a vedenie štatistických údajov
 • Archivácia dokumentov v rámci metodického oddelenia
 • Ďalšie činnosti podľa pokynov priameho nadriadeného

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Organizačné a logistické uvažovanie, samostatnosť, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, výborné komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti, bezúhonnosť, operatívne riešenie vzniknutých situácií.

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce: Zdravé regióny, Koceľova 937/ 9, Bratislava

Dôležitá poznámka: V rámci výkonu práce sú realizované a nevyhnutné služobné cesty. U tejto pozície sú služobné cesty predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh a cieľov Národného projektu.

Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2020 s možnosťou predĺženia.

Mzda je približne 1 350 € v hrubom mesačne.

Zaslanie životopisu

V prípade, že Vás pracovná pozícia oslovila, neváhajte nás kontaktovať zaslaním Vášho životopisu  – kontaktná osoba: lenka.tothova@zdraveregiony.eu

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov

323 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava https://zdraveregiony.eu/

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.

Na stiahnutie

Súbor si môžete stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz.

Životopis v štruktúre Europas vo formáte DOC: CV_zivotopis_europass_vzor

Životopis v štruktúre Europas vo formáte PDFCV_zivotopis_europass_vzor

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_zdravotna_sposobilost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte DOCX: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte PDF: cestne_vyhlasenie_bezuhonnost