Personalista/ Personalistka

06. jún 2023

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – „Personalista/Personalistka“.

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Predpokladaný nástup: 1.7.2023/dohoda
Termín prihlásenia sa do VK: od 06.06.2023 do 16.06.2023 do 12:00 hod.
Termín osobných pohovorov:  20.06.2023

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Personalista/Personalistka“ na e-mailovú adresu: lenka.rurikova@zdraveregiony.eu

 1. Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) – vzor životopisu si môžete stiahnuť TU
 2. Motivačný list (max. 1 strana)
 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Kontaktná osoba: Mgr. art. Lenka Ruriková – personalistka, tel.: 0945450286, e-mail: lenka.rurikova@zdraveregiony.eu, roman.kulifaj@zdraveregiony.eu

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV:

Pracovné skúsenosti: skúsenosti s administratívnou činnosťou, min. 2  prax

Počítačové zručnosti: pokročilý užívateľ balíka MS Office, INTERNET – pokročilý, SOFTIP- výhoda

Ďalšie požiadavky: disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, iniciatívnosť, trpezlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti, bezúhonnosť

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky, taktiež si vyhradzujme právo neosloviť žiadneho z uchádzačov.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Komplexná príprava a spracovávanie personálnej agendy, administrácia personálne dokumentácie (Pracovná zmluva, pracovná náplň, mzdový dekrét, súhlas so spracovaním údajov, osobný dotazník) v súlade so Zákonníkom práce a personálne dokumenty v súlade s platnom legislatívou EÚ a SR (Príručkou pre prijímateľa Operačný program Ľudské zdroje);
 • zakladá osobnú zložku zamestnanca, vedenie evidencie stavu zamestnancov vrátane rôznej doplnkovej evidencie, priebežné sleduje zmeny v personálnych zložkách a zodpovedná za aktuálnosť údajov v zložkách
 • vypracováva a eviduje dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer;
 • zabezpečuje prihlášky a odhlášky zamestnancov a dohodárov do sociálnej a do zdravotných poisťovní;
 • vybavuje agendu dôchodkového zabezpečenia, odosielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia a spracovanie návrhov na priznane dôchodku;
 • vedie evidenciu zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou a s čiastočnou invaliditou;
 • zabezpečuje a vypracováva všetky zákonné náležitosti potrebné pre ukončenie pracovného pomeru zamestnanca (výpoveď, zápočet rokov);
 • vystavuje potvrdenia o zamestnaní a o príjmoch zamestnaní a o príjmoch zamestnancov;
 • nahlasuje pracovné úrazy zamestnancov a spracováva podklady pre odškodňovanie úrazov;
 • spracováva štvrťročné a ročné štatistické výkazy;
 • komunikácia a spolupráca s inštitúciami v súvislosti so spracovávaním personálnej agendy;
 • BOZP, pracovné úrazy.

 

Doplňujúce informácie: 

Miesto výkonu práce: Zdravé regióny, Koceľova 937/ 9, Bratislava
Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2023 s možnosťou pokračovania.
Mzda je cca. 1 700 € v závislosti od kvalifikácie a skúseností.

Zamestnanecké výhody, benefity: týždeň dovolenky naviac, pružný pracovný čas, príspevok na stravovanie

Stručná charakteristika spoločnosti

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK  predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.

Počet zamestnancov organizácie: 370

Adresa spoločnosti

Sídlo organizácie: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
https://zdraveregiony.eu/

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.