Zamestnanci NP ZK 3B

Riadiaci pracovník národného projektu

Mgr. Karin Vaňatková

manažérka hlavnej aktivity Národného projektu Zdravé komunity 3B
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0903/852 580
 • karin.vanatkova@zdraveregiony.eu

Koordinátor asistentov podpory zdravia

Mgr. Ivana Suchaničová

koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Bratislavský samosprávny kraj                     Lokality v správe: Gajary, Lozorno, Malacky, Malé Leváre, Pezinok, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Studienka, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Závod, Záhorská Ves, Zohor
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0949/532 540
 • ivana.suchanicova@zdraveregiony.eu

Koordinátor rozvoja podmienok pre zdravie

Bc. Kristián Berecz

koordinátor rozvoja podmienok pre zdravie
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0905/653614
 • kristian.berecz@zdraveregiony.eu

Manažér hodnotenia dopadov

Mgr. Daniel Kodaj

manažér hodnotenia dopadov
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0911/896 743
 • daniel.kodaj@zdraveregiony.eu

Asistenti podpory zdravia

Lenka Balážová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Záhorská Ves
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Helena Biháriová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Lozorno
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Jarmila Danielová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Rohožník
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Nadežda Danihelová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Malacky
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Nikola Danihelová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Zohor
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Nora Kočnarová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Veľké Leváre
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

František Oláh

asistent podpory zdravia
Lokalita: Pezinok - Glejovka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Gabriela Polakovičová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Plavecký Štvrtok
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Klaudia Putíková

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Závod
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Mária Salajová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Vysoká pri Morave
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Lucia Slezáková

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Gajary
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Iveta Suchánková

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Malé Leváre
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Rút Zemanová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Plavecký Štvrtok
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Veronika Galbová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Studienka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava