Zamestnanci NP ZK 3B

Manažér hlavnej aktivity Národného projektu Zdravé komunity 3B

Mgr. Daniel Kodaj

manažér hlavnej aktivity Národného projektu Zdravé komunity 3B
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0911/896 743
 • daniel.kodaj@zdraveregiony.eu

Koordinátorka asistentov podpory zdravia

Mgr. Ivana Suchaničová

koordinátorka asistentov podpory zdravia
Oblastná skupina: Bratislavský samosprávny kraj Lokality v správe: Gajary, Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Malacky, Malé Leváre, Pezinok, Pernek, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Studienka, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Závod, Záhorská Ves, Zohor
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
 • 0949/532 540
 • ivana.suchanicova@zdraveregiony.eu

Asistenti podpory zdravia

Helena Biháriová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Lozorno
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Nadežda Danihelová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Malacky
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Nora Kočnarová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Veľké Leváre
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

František Oláh

asistent podpory zdravia
Lokalita: Pezinok - Glejovka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Gabriela Polakovičová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Plavecký Štvrtok
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Mária Salajová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Vysoká pri Morave
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Lucia Galbová Slezáková

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Gajary
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Iveta Suchánková

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Malé Leváre
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Rút Zemanová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Plavecký Štvrtok
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Veronika Galbová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Studienka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Dagmar Oláhová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Pezinok - Glejovka
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Bohumil Barkóci

asistent podpory zdravia
Lokalita: Závod
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Nikola Pilová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Záhorská Ves 
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Darina Biháryová

asistentka podpory zdravia
Lokalita: Zohor
 • Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava