Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
jonathan.pavelka@zdraveregiony.eu

Bc. Jonathán Pavelka

Odborný asistent Hlavného experta

Vyštudoval som politológiu a medzinárodné vzťahy na Bratislava International School of Liberal Arts. V roku 2015 som absolvoval stáž v Európskom parlamente. Počas štúdia som sa venoval príčinám segregácie rómskych komunít a v rámci výskumného tímu som mal príležitosť porovnať segregáciu Rómov na Slovensku a segregáciu komunít v Južnej Afrike spôsobenú apartheidom.

Pôsobil som ako súkromný lektor anglického jazyka od roku 2012 a v roku 2018 som začal pracovať v jazykovej škole Empire v Bratislave.

Od roku 2019 pracujem v príspevkovej organizácií Zdravé regióny ako Odborný asistent Hlavného experta a riaditeľky príspevkovej organizácie.