Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0949/630 519
Email :
eugen.milo@zdraveregiony.eu

Bc. Eugen Miľo

koordinátor asistentov podpory zdravia

Narodil som sa v roku 1977 v Kráľovskom Chlmci. Som srdcom Michalovčan, ale momentálne bývam v Drahňove. V roku 2022 som úspešne ukončil I. stupeň štúdia v odbore Sociálna práca na VŠZ a SP sv. Alžbety v Michalovciach a získal som titul Bakalár. Okrem svojej práce  spolupracujem s charitatívnou organizáciou Operation Christmas Child a projektom Samaritans Purse, kde zabezpečujem na Vianoce darčeky pre deti v lokalitách Sečovce, Trebišov a Drahňov. Mám družku, s ktorou mám syna Evžena.

Prečo si sa rozhodol pracovať pre tento projekt?

Pre prácu v Národnom projekte Zdravé komunity som sa rozhodol z dôvodu, že ma baví práca s ľuďmi a chcem pomôcť rómskej komunite. Som z východného Slovenska a podľa môjho názoru je tu veľa infekčných ochorení. Obyvatelia osád sa vôbec nevenujú svojmu zdraviu a preto by som im chcel pomôcť najmä v oblasti zdravia.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Mojou hlavnou prioritou je, aby sa v oblasti Trebišov zapojilo viac lokalít do projektu Zdravé komunity a aby sme naučili rómsku populáciu, že zdravie je to najdôležitejšie v našich životoch.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Som veľmi spokojný s mojím tímom a som hrdý na ich prácu v teréne. Môj tím robí svoju prácu odborne, poctivo a so srdcom. V časoch epidémií odhodlane a bez strachu navštevujú rodiny, kde je výskyt ochorení a šíria zdravotné osvety a pomáhajú svojim klientom nielen v oblasti zdravia.