Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0915/308 631
Email :
julius.olah@zdraveregiony.eu

Bc. Július Oláh

koordinátor asistentov podpory zdravia

Spoločne s mojou rodinou žijem vo Fiľakove. Vyštudoval som strednú odbornú školu s maturitou a v roku 2018 som si dokončil štúdium na vysokej škole. Študoval som na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, v odbore Sociálna práca so zameraním sa na rómsku komunitu. Štúdium som úspešne ukončil a získal som bakalársky titul. V minulosti som pracoval ako majster vo výrobe, no v roku 2014 prišla ponuka na prácu asistenta podpory zdravia vo Fiľakove.

Ako asistent podpory zdravia som pracoval v Národnom projekte Zdravé komunity od októbra 2014 až do decembra 2021. Aktivity organizácie Zdravé regióny poznám, keďže som v národnom projekte pôsobil dlhodobo.

Od 1. januára 2022 som nastúpil na pozíciu koordinátora asistentov podpory zdravia za oblastnú skupinu Fiľakovo a koordinujem osem asistentov podpory zdravia.