Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0905/653614
Email :
kristian.berecz@zdraveregiony.eu

Bc. Kristián Berecz

koordinátor rozvoja podmienok pre zdravie

Som absolventom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Vyštudoval som odbor Sociálna práca, ktorý som ukončil bakalárskym titulom v roku 2010.

V minulosti som pôsobil v oblasti sociálnej práce ako odborný sociálny pracovník v Plaveckom Štvrtku. Následne som dva roky pracoval ako riadiaci pracovník v oblasti školstva, kde som manažoval  zamestnancov a riadil projekty obnovy budov. Vďaka skúsenostiam, nadobudnutým počas mojich zamestnaní, som od roku 2016 v rámci OZ Cesta von ako predseda a supervízor zodpovedal za nábor zamestnancov a dobrovoľníkov, za riadenie a supervíziu projektov pod gesciou OZ.

Zdravých regiónoch pôsobím od 1. marca 2022 ako koordinátor rozvoja podmienok pre zdravie pre Národný projekt Zdravé komunity 3B.

Prečo si sa rozhodol pracovať pre tento projekt?

Téma zdravia je základný kameň normálneho fungovania. Vidím v tomto projekte obrovský potenciál na pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

Čo by si chcel dosiahnuť v rámci svojej práce?

V rámci mojej pracovnej pozície by som chcel vytvoriť čo najviac mostov medzi ľuďmi z rómskej komunity a s ľuďmi z majority. Dôležité je budovať dôveru a vytvárať príležitosti na stretnutia. Zároveň by som si prial, aby sa mi v rámci môjho pôsobenia podarilo poskytnúť všetku podporu pre rozvoj osobností našich APZ.

Ako hodnotíš fungovanie tvojho kolektívu?

Ešte som vo svojej pozícii pomerne krátko na hodnotenie dopadov svojej práce, ale cítim, že náš kolektív je viac a viac otvorený novým možnostiam/výzvam a práci na sebe.