Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0915/870 295
Email :
zoltan.batka@zdraveregiony.eu

Bc. Zoltán Bátka

koordinátor asistentov podpory zdravia

Narodil som sa na juhovýchode Slovenska, na Zemplíne v roku 1970. Vyrastal som v rodine, ktorá patrila medzi solventnejšie, až kým mi nezomrel otec. Boli sme traja súrodenci a v 14-tich rokoch som prišiel o jedného z rodičov. Zo dňa na deň sa zmenila naša situácia a tak som sám spoznal, aká je chudoba. Zistil som, aké to je ísť do školy bez desiaty a v deravých topánkach tak ako chodili moji spolužiaci. Dovtedy som nevedel prejaviť empatiu. Chcel som zmeniť mnoho vecí, no nevedel som nájsť spôsob ako na to ísť. Až po rokoch som ukončil sociálno-pedagogickú akadémiu a v roku 2005 som vstúpil do pilotného projektu ako terénny zdravotný asistent. Odvtedy až doteraz pracujem v pomáhajúcej profesii, kde mám možnosť meniť zmýšľanie a postoje ľudí k lepšiemu. Snažím sa neustále zlepšovať. Študujem na vysokej škole, aby som spĺňal očakávania a kritéria, keďže pracujem s ľuďmi, pre ktorých chcem byť mentorom a na ktorého sa môžu spoľahnúť a niečo sa naučiť. V roku 2022 som úspešne ukončil I. stupeň vysokoškolského štúdia a získal som titul „bakalár“.

Prečo si sa rozhodol pracovať pre tento projekt?

Príspevková organizácia Zdravé Regióny je zameraná na sociálne znevýhodnených a Rómov. Keď som našiel túto organizáciu, bolo to ako trafiť do čierneho, keďže som už od svojich 14-tich  rokov chcel svoje okolie meniť k lepšiemu. Aj keď viem, že chudoba je problém, ktorý sa len tak nedá odstrániť, dá sa aspoň zmierniť a to tak že sa zvýši kvalita života. Zvýšenou komunálnou aj osobnou hygienou, rôznymi preventívnymi opatreniami na ochranu zdravia.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Chcem, aby sme vychovali novú generáciu so správne nastavenými hodnotami a prioritami, ľudí, ktorí budú samostatne vychovávať svoje deti a budú cítiť zodpovednosť nielen za vlastné zdravie ale aj za zdravie iných. Veľmi by som chcel dosiahnuť, aby majorita prijala Rómov za plnohodnotných členov našej spoločnosti a nepohŕdala nimi. Chcem, aby Rómovia nikdy nemuseli zažiť pocit menejcennosti ale naopak, chcem, aby boli motivovaný sa rozvíjať.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Môj tím hodnotím veľmi dobre. Hovorím to preto, lebo dokážeme spolupracovať, ako keby sme boli jedno telo. Samozrejme k tomu dopomáha aj to, že sa pravidelne stretávame, počúvame sa navzájom a porovnávame svoje skúsenosti so skúsenosťami z iných lokalít. Z týchto informácií sa všetci učíme. Zároveň sa aj povzbudzujeme a to nás motivuje stále sa zlepšovať.