Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Gabriela Polakovičová

asistentka podpory zdravia

Volám sa Gabriela Polakovičová a pracujem ako asistentka podpory zdravia v Národnom projekte Zdravé komunity 3B.

Do NP ZK 3B som nastúpila v roku 2018 a pôsobím v lokalite Plavecký Štvrtok.

Okrem aktivít, ktoré vykonávam ako asistentka podpory zdravia, spolupracujem v mojej obci aj s občianskym združením OZ Francesco, ktoré prevádzkuje KC Bunky a s KC neziskovej organizácie Človek v ohrození.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Na FB stránke organizácie Zdravé regióny som videla výzvu na pracovnú pozíciu, ktorá ma veľmi oslovila. Vždy som chcela pomáhať ľuďom v mojom okolí.

Čo by si chcela dosiahnuť v rámci svojej práce?

Chcela by som dosiahnuť, aby mali ľudia v osade väčší záujem o svoje zdravie a zdravie svojich detí.

Ako hodnotíš svoju prácu?

Hneď na začiatku som nadviazala spoluprácu s KC neziskovej organizácie Človek v ohrození. Neskôr som začala spolupracovať s Občianskym združením Francesco a Základnou školou v Plaveckom Štvrtku. Vďaka spolupráci s komunitným centrom som sa dostala aj ku starostovi obce, ktorému som predstavila náš projekt a moju prácu. Chcela by som vďaka tejto spolupráci rozvíjať aktivity v mojej komunite, avšak vedenie obce zatiaľ zaujalo neutrálny postoj. Výsledkom mojej práce je zlepšenie hygienických návykov. Vďaka intervenciám sa mi podarilo zvýšiť preventívne prehliadky u lekárov pre dospelých aj pediatrov.