Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
alena.koperova@zdraveregiony.eu

Ing. Alena Koperová

zástupkyňa riaditeľky a expert pre finančné riadenie