Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0903/749 354
Email :
iveta.pelkova@zdraveregiony.eu

Ing. Iveta Pelková

odborná asistentka pre ekonomické oddelenie

Som absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Hospodárska diplomacia. Bakalárske štúdiá som ukončila v odbore Medzinárodné vzťahy. Moje vysokoškolské štúdiá boli zamerané na oblasť medzinárodných vzťahov, históriu a fungovanie Európskej únie, ekonómiu, financie a oblasť medzinárodného obchodu. Štátnu skúšku som absolvovala v téme Medzinárodná komunikácia a rokovania v nemeckom a v anglickom jazyku.

Počas svojho vysokoškolského štúdia som sa v rámci programu Erasmus zúčastnila študijného pobytu v portugalskej Coimbre. Hlavnou oblasťou štúdia boli témy zamerané na marketing, politickú ekonómiu a negociáciu v obchode.

Pracovné skúsenosti som získala už počas vysokoškolských štúdií, kde som počas dvoch rokov pracovala ako koordinátorka programu Erasmus. Oblasťou mojej pôsobnosti boli medzinárodná organizácia programu a rozvojová pomoc. Mám skúsenosti s prácou v oblasti medzinárodných vzťahov, administratívy, koordinácie programov EÚ v oblasti vzdelávania. Okrem týchto činností som spravovala webovú stránku a časť venovanú možnostiam zahraničného štúdiá a stáži. Aktívne som sa podieľala aj na príprave propagačných materiálov a prezentácií.

Posledné dva roky som pracovala na pozícii Administratívna a finančná asistentka v medzinárodnej spoločnosti so sídlom v Bratislave, kde bolo mojou hlavnou činnosťou zabezpečenie implementácie operačných stratégií, poskytovanie administratívnej, personálnej, logistickej a finančnej podpory projektov ale tiež aj poskytovane podpory pri budovaní a zdieľaní znalostí v partnerských krajinách

Do príspevkovej organizácie Zdravé regióny som nastúpila v roku 2021 na pozíciu odborná asistentka pre ekonomické oddelenie.