Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0917/173 417
Email :
jan.holodnak@zdraveregiony.eu

Ing. Ján Holodňák

regionálny manažér podpory zdravia

Od 1. marca 2024 som nastúpil do národného projektu Zdravé komunity na pozíciu regionálneho manažéra podpory zdravia.