Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
jana.macakova@zdraveregiony.eu

Ing. Jana Macáková

rozpočtárka

Som absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Obchodný a marketingový manažment. Bakalárske štúdium som ukončila v odbore Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu.

Po ukončení inžinierskeho štúdia som absolvovala Erasmus+ mobilitu – stáž v organizácii Internationaler Bund v Nemecku, na oddelení jazykových kurzov. Mám skúsenosti s administratívnou prácou, komunikáciou v nemeckom jazyku a spoluprácou v medzinárodnom tíme.

Od roku 2020 pôsobím ako rozpočtárka pre príspevkovú organizáciu Zdravé regióny.