Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
jozef.waschina@zdraveregiony.eu

Ing. Jozef Waschina

Projektový manažér

Počas svojej profesionálnej kariéry som pracoval na viacerých pozíciách v rámci administratívy a projektovo-finančného riadenia v súkromnej sfére. Desať rokov sa venujem manažovaniu projektov financovaných z európskych štrukturálnych fondov a v príspevkovej organizácii Zdravé regióny pracujem od 1.septembra 2018 na pozícii Projektový manažér.