Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
julia.baratova@zdraveregiony.eu

Ing. Júlia Barátová

Odborná asistentka pre Ekonomické oddelenie

Som absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a manažment podniku. Bakalárske štúdium som ukončila na Materiálovo-technickej fakulte STU v  Trnave, odbor Priemyselné inžinierstvo a manažment.

V minulosti som pracovala v spoločnostiach zameraných na personálne poradenstvo a nábor, farmáciu a oblasť ekonomiky a účtovníctva. Do príspevkovej organizácie Zdravé regióny som nastúpila v roku 2020 na pozíciu Odborná asistentka pre ekonomické oddelenie.