Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
+421 911 678 889
Email :
lujza.cizikova@zdraveregiony.eu

Ing. Lujza Čižíková

Manažérka pre implementáciu asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc

Narodila som sa v Prešove, kde trávim celý svoj život okrem doby, kedy som študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od ukončenia štúdia som pracovala ako manažérka v rôznych odvetviach a sektoroch, naposledy niekoľko rokov v súkromnom zdravotníctve. Už odmalička ma rodičia viedli k láskavosti, starostlivosti, empatii a snahe pomôcť slabším, čo sa snažím realizovať v osobnom aj v pracovnom živote.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Pre prácu v Národnom projekte Zdravé komunity 2B som sa rozhodla na základe výzvy na obsadenie miesta manažérky implementácie asistentov podpory zdravia v prostredí nemocníc. Keďže sa mi v tejto ponuke skĺbili pre mňa dve dôležité ingrediencie a to pomoc slabším, znevýhodneným skupinám a možnosť naďalej šíriť povedomie o tom najdôležitejšom, čo v živote máme – zdraví, s radosťou som výzvu prijala a rozhodla sa svoje predchádzajúce skúsenosti zúročiť aj medzi MRK. Práca v tejto oblasti ma núti lepšie rozumieť svetu okolo nás, učí ma vnímať ho očami tolerantnejšími a ľudskejšími.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Rasizmus a xenofóbia spôsobujú chronický stres, zmeny na DNA, ktoré prenášame na ďalšie generácie. Je v záujme verejného zdravia, aby sme našu spoločnosť menej rozdeľovali a viac spájali a namiesto budovania barikád medzi ľuďmi prejavili viac súcitu a pochopenia. Je potrebné pozitívne ovplyvňovať najmä zdravotný stav obyvateľstva MRK, od ktorého sa odvíjajú ďalšie zložky života a edukovať nielen minoritnú, ale aj majoritnú spoločnosť ako chápať a stierať rozdiely v správaní, životnom štýle, postoji. Ďalšou z priorít je aj rozšírenie asistentiek do iných nemocníc na Slovensku.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Môj tím tvoria skvelé asistentky, pre ktoré je ich náplň poslaním, veria tomu, čo robia a do svojich povinností sa púšťajú s odhodlaním aspoň trochu zmeniť životy ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Každý jeden malý úspech, každé jedno poďakovanie je tou najkrajšou odmenou ako pre nich, tak aj pre mňa, ktorá som pyšná na ich prácu a ľudskosť.