Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0948/120 020
Email :
lujza.satkova@zdraveregiony.eu

Ing. Lujza Satková

personalistka

Od 1. júna 2024 som nastúpila do príspevkovej organizácie Zdravé regióny ako personalistka.