Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
marek.koren@zdraveregiony.eu

Ing. Marek Koreň

projektový manažér

Národný projekt Zdravé komunity poznám už dlhšiu dobu. Pracoval som v ňom ešte skôr než vznikla príspevková organizácia Zdravé regióny, ktorá projekt zastrešuje dnes.

V roku 2017 som do Zdravých regiónov nastúpil ako Odborný asistent Experta pre finančné riadenie. Od januára 2020 pôsobím na pozícii projektový manažér.