Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0908/760 701
Email :
marek.koren@zdraveregiony.eu

Ing. Marek Koreň

projektový manažér

Národný projekt Zdravé komunity poznám už dlhšiu dobu. Pracoval som v ňom ešte skôr než vznikla príspevková organizácia Zdravé regióny, ktorá projekt zastrešuje dnes.

V roku 2017 som do Zdravých regiónov nastúpil ako odborný asistent experta pre finančné riadenie. Od januára 2020 pôsobím v organizácií ako projektový manažér.