Address :
Regionálna kancelária Poprad – budova Pozemné stavby, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
Phone :
0907/826 675
Email :
jozef.pista@zdraveregiony.eu

Ing. Mgr. Jozef Pišta

expert pre terén

Pochádzam z bývalej rómskej osady v Bystrom nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou. Po ukončení štúdií na strojníckej fakulte Vojenskej akadémie v Brne som sa stal inžinierom. Následne som študoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici odbor Učiteľstvo Telesnej výchovy a športu a stal som sa magistrom. Ako profesionálny vojak som pôsobil 23 rokov. Keďže som od 14-tich rokov bol v uniforme, rozhodol som sa v 42 rokoch skúsiť civilný život, resp. civilné zamestnanie a opustil som Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

Prečo si sa rozhodol pracovať pre tento projekt ako koordinátor asistentov podpory zdravia?

Pre prácu v Národnom projekte Zdravé komunity 2A som sa rozhodol na základe výzvy na obsadenie miesta koordinátora, ktorá bola zverejnená vo vysielaní Rómskeho magazínu v televízii. Nevedel som o práci v treťom sektore nič, ale myšlienka, že budeme pomáhať Rómom ma zaujala.

Čo chceš dosiahnuť v rámci svojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Pomôcť Rómom osvetovou činnosťou, vďaka ktorej sa dozvedia, že za ich zdravie sú zodpovední hlavne oni sami. Hlavnou prioritou je presvedčiť samosprávy, že ony sú zodpovedné za stav v rómskych komunitách a je ich povinnosťou ich vyriešiť, nie predstierať, že ich riešia.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Môj tím pracuje nad rámec svojich povinností, ako aj pracovného času. Má predpoklady pracovať ešte na vyššej úrovni, ak mu budú poskytnuté vhodné impulzy.

Expert pre terén

Od 01. januára 2024 som nastúpil na pozíciu experta pre terén v národnom projekte Zdravé komunity pre oblastné skupiny Fiľakovo, Malacky, Nitra, Nové Zámky, Revúca, Rimavská Sobota, Senica, Veľký Krtíš, Zvolen.