Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0910/411 440
Email :
miroslav.frtus@zdraveregiony.eu

Ing. Miroslav Frtús

koordinátor asistentov podpory zdravia

Od 1. januára 2024 som nastúpil do národného projektu Zdravé komunity ako koordinátor asistentov podpory zdravia za oblastnú skupinu Zvolen.