Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0903/758 220
Email :
roman.kulifaj@zdraveregiony.eu

Ing. Roman Kulifaj

expert pre finančné riadenie

Vyštudoval som odbor Podnikový manažér na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Štúdium som ukončil v roku 1997 ako „inžinier ekonómie“. Po ukončení štúdia som začal pracovať v bankovom sektore, v ktorom som pôsobil viac ako dvadsať rokov na rôznych pozíciách v oblasti firemného bankovníctva.

V rámci mojej pracovnej pozície som sa zameriaval na „private banking„, t.j. starostlivosť o významných firemných klientov ako aj na „retailové“ bankovníctvo cez manažment pobočkovej siete.

Najväčšie skúsenosti mám však v oblasti finančného riadenia a kontrolingu, keďže téma financií bola mojou obľúbenou už od čias štúdia na univerzite.

V júni 2022 som sa stal súčasťou tímu Zdravých regiónov ako expert pre finančné riadenie.