Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Iveta Suchánková

asistentka podpory zdravia

Volám sa Iveta Suchánková a pracujem ako asistentka podpory zdravia v Národnom projekte Zdravé komunity 3B.

Do NP ZK 3B som nastúpila v roku 2018 a pôsobím v lokalite Malé Leváre.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

V minulosti som pracovala v úplne odlišnom sektore a cítila som, že je čas vyskúšať niečo nové. Ponuka práce ma veľmi zaujala,  potrebovala som zmenu a bolo skvelé, že som sa vedela zamestnať práve v lokalite, v ktorej som vyrastala a stále žijem. Neodmysliteľnou súčasťou môjho života je práve pomáhať ľuďom v núdzi.

Čo by si chcela dosiahnuť v rámci svojej práce?

Prioritne by som chcela riešiť otázku otvorenia komunitného centra v mojej obci, kde by sa mohli stretávať deti a mládež a organizovali by sa pre nich rôzne zaujímavé aktivity. Veľmi by sa mi páčilo aj otvorenie klubu dôchodcov pre starších obyvateľov obce. Taktiež by som chcela, aby sa na mňa moji klienti obracali kedykoľvek v prípade pomoci alebo poradenstva.

Ako hodnotíš svoju prácu?

Podarilo sa mi v spolupráci s vedením našej obce umiestniť klientku do DDS, osamelému klientovi zabezpečiť obedy v školskej jedálni a vybaviť dávky v hmotnej núdzi. Taktiež riešim pre klientov aj možnosti získania kompenzačných pomôcok.