Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Email :
jan.daniel@zdraveregiony.eu

Ján Daniel

Koordinátor asistentov podpory zdravia za Bratislavský samosprávny kraj

Po skončení strednej školy v roku 2007 som niekoľko rokov pracoval v automobilovom priemysle ako Quality technik. V roku 2020 som nastúpil na pozíciu koordinátora asistentov podpory zdravia do národného projektu Zdravé komunity 3A/3B. Práca koordinátora mi umožňuje komunikovať s Rómami a pomáhať im v našom regióne.

Prečo si sa rozhodol pracovať pre tento projekt?

Pre prácu v projekte  Zdravé regióny som sa rozhodol najmä preto, že sa zameriava na zlepšenie života, podpory zdravia a sociálneho zaradenia Rómov do komunity. Taktiež napomáha k zlepšeniu prístupu k zdravotnej starostlivosti v komunite. Vždy som chcel našim miestnym ako aj okolitým Rómom pomôcť k lepšiemu životu. Táto práca mi to umožňuje a vďaka nej mám možnosť sa vzdelávať a dosiahnuť tak životný cieľ.

Čo chceš dosiahnuť v rámci tvojej práce, pomenuj hlavnú prioritu?

Mojím cieľom je, aby naša rómska komunita mala pocit rovnocennosti a sebaistoty.  Taktiež je dôležité pre budúcnosť Rómov, aby v živote napredovali vo vzdelávaní a začlenení sa do bežného života. Počas môjho pôsobenia je vidieť značné zmeny v spôsobe života Rómov a práve to ma pozitívne uisťuje o tom, že som spravil dobré rozhodnutie pri výbere svojho povolania.

Ako hodnotíš fungovanie svojho tímu?

Môj tím tvoria správny ľudia s dobrým srdcom. Pracujú zodpovedne, vedia sa vynájsť v každej menej alebo viac komplikovanej situácií a majú správne nastavenie. Neriešia predsudky a nikoho si nedovolia hodnotiť alebo odsudzovať. Moji asistenti dávajú najavo svojim klientom, že je tu niekto, komu sa môžu zdôveriť a požiadať o pomoc. Svojou prácou ľudí uisťujú, že ak o pomoc požiadajú, tak ju aj dostanú.