Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Jarmila Danielová

asistentka podpory zdravia

Volám sa Jarmila Danielová a pracujem ako asistentka podpory zdravia v Národnom projekte Zdravé komunity 3B.

Do NP ZK 3B som nastúpila v roku 2021 a pôsobím v obci Rohožník.

Okrem aktivít, ktoré vykonávam ako asistentka podpory zdravia, spolupracujem v mojej obci aj s občianskym združením OZ Pre Dobro, ktorá mi pomáha s potravinovou pomocou pre rodiny v hmotnej núdzi.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Dôvod, ktorý ma priviedol na myšlienku prihlásiť sa do výberového konania na asistentku podpory zdravia, bol ten, že chcem pomáhať ľuďom, žijúcim v ťažkých životných podmienkach a sociálne slabším rodinám. Pochádzam z východného Slovenska, kde sú podmienky na život obyvateľov z vylúčených komunít veľmi ťažké. Najviac ma vždy zasiahlo to, ako som vnímala každodennú biedu a ťažký osud detí, ktoré v nej vyrastali. Vtedy som si povedala, že je čas niečo zmeniť.

Čo by si chcela dosiahnuť v rámci svojej práce?

Chcem pomáhať deťom, najmä tým chorým, tak ako aj teraz pomáham dievčatku s onkologickým ochorením. Mojou úlohou je zjednodušiť jej každodenné úkony, pomôcť s liečbou a poskytovať jej psychickú podporu. Výsledky mojej práce hovoria sami za seba. V začiatkoch boli moji klienti voči mne veľmi nedôverčiví, nechceli vôbec počuť o „nejakej“ asistentke a tak som začínala úplne od „NULY“. Postupom času a tiež s pravidelným poskytovaním pomoci vo forme potravín, oblečenia, osvety, vybavovania úradných záležitostí, návštevami, rozhovormi ma začalo vyhľadávať čoraz viac ľudí a mňa to teší, pretože mám svoju prácu veľmi rada.