Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
Phone :
0911/924 972
Email :
michal.urban@zdraveregiony.eu

JUDr. Michal Urban

manažér pre verejné obstarávanie