Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Klaudia Putíková

asistentka podpory zdravia

Volám sa Klaudia Putíková a pracujem ako asistentka podpory zdravia v Národnom projekte Zdravé komunity 3B.

Do NP ZK 3B som nastúpila v roku 2021 a pôsobím v lokalite Závod.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Práca asistentky podpory zdravia bola pre mňa vždy veľmi zaujímavá a som rada, že som si to mohla vyskúšať. V mojej obci pracujem s rodinami v hmotnej núdzi. Mám veľmi dobre nastavené aktivity v oblasti hygieny, potravinovej pomoci, vzdelávania a zdravotnej osvety. Aktívne komunikujem a spolupracujem s vedením obce, s lekárom pre dospelých, pediatrom a taktiež s vedením základnej školy, s ktorou pripravujeme rôzne osvetové prednášky pre deti a mládež.

Čo by si chcela dosiahnuť v rámci svojej práce?

Veľmi by som privítala otvorenie komunitného alebo osvetového centra pre deti z MRK. Viem, že sa potešia aj z maličkostí, no bolo by skvelé mať možnosť rozvíjať ich vedomosti a talent aj mimo školy formou doplnkových krúžkov.

Ako hodnotíš fungovanie tvojho kolektívu?

Som rada, že som mohla spoznať náš kolektív, sme ako rodina, ktorá si navzájom pomáha.