Kristína Malíková

asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc

Volám sa Kristína Malíková a pracujem ako asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc.

Od 15. septembra 2021 pôsobím v spádovej nemocnici v Malackách a spolupracujem so všetkými asistentmi podpory zdravia v lokalitách Bratislavského samosprávneho kraja, zaradenými pod pôsobnosť Národného projektu Zdravé komunity 3B.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Dôvodom môjho rozhodnutia prihlásiť na pozíciu asistentky podpory zdravia v nemocnici bolo pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

Motivovalo ma k tomu narodenie môjho syna, ktorému bolo diagnostikované veľmi vážne ochorenie a čakali ho náročné dni a operácie. S touto chorobou som nemala veľa skúseností a tak som bola vďačná za každé nové zistenie od odborníkov, od skúsenejších ľudí alebo od rodičov detí s rovnakým ochorením. Vlastne som bola vďačná aj za každý úsmev, pozitívne slová a povzbudenie.

Keďže sa aj na mňa po čase začali obracať ľudia s prosbou o radu, začala som svoje skúsenosti posúvať ďalej a pomáhať tam, kde ma potrebovali.

Čo by si chcela dosiahnuť v rámci svojej práce?

Mojou prioritou je odbúrať strach a pochybnosti pacientov voči zdravotníctvu a zdravotníckemu personálu. Pracujem v spádovej nemocnici v Malackách a s týmto problémom sa stretávam každý deň. Chcela by som dosiahnuť to, aby sa zvýšila dôvera pacienta voči lekárovi a aby pacienti pochopili práve vďaka spoločnej komunikácií, že lekári a celý personál sa im snaží pomôcť najlepšie, ako sa len dá. Pevne verím, že svojou prácou a pôsobením v nemocnici získam rešpekt a uznanie pacientov, ktorí po úspešnej liečbe alebo odbornom vyšetrení povedia svojej rodine a známym o tom, aký vynikajúci zdravotníci sú v našej nemocnici.

Ako hodnotíš svoju prácu?

Spolupracujem nielen s ambulanciami odborných lekárov ale pracujem aj na lôžkovom oddelení. Vnímam veľké pozitívne zmeny a pokroky či už v mojej práci ale aj v prístupe zdravotníckeho personálu voči mojej práci. Postupne sa zdokonaľujem ako každý človek, ktorý si váži svoju prácu a tá ho napĺňa. Všetkým svojim klientom – pacientom nemocnice sa snažím poskytnúť aj psychickú podporu, veľa s nimi komunikujem, snažím sa byť pre nich oporou. Ak mi je to umožnené, tak ich sprevádzam na rôzne zákroky, vysvetľujem im úkony, ktoré  absolvujú a tiež im odkomunikujem nastavenie a postup liečby.

A ako je to teraz v dnešnej „covidovej“ dobe? Lekári a zdravotníci ma vnímajú ako pomocnú ruku, keďže je aktuálna situácia aj v nemocniciach veľmi náročná. Lekári nemajú časový priestor na rozhovory s pacientmi, kvôli „covidu“ sa vyšetrenia skrátili na nutné odborné úkony. Mojou snahou je preto podať  pacientom informácie o postupe liečby, o dôvodoch hospitalizácie alebo o pravidlách nemocnice, zavedených počas trvania pandémie.  Taktiež ako asistentka, fungujem ako „komunikačný most“ medzi pacientom a jeho príbuznými. Pacienti tiež oceňujú, že sa im niekto venuje a porozpráva sa s nimi. Rovnaké pozitívne ohlasy vnímam aj od personálu nemocnice.

Ako hodnotíš fungovanie tvojho kolektívu?

Myslím si, že sme skvelý a zohratý tím i dobrý kolektív! Vzájomne si pomáhame, odovzdávame si informácie, sme v pravidelnom kontakte a jedna druhej sa snažíme pomôcť. Každý z nás je iný – máme svoje rodiny, iný život, iné lokality a miesta pôsobenia, no napriek tomu sa všade snažíme plniť si našu prácu na 100%, pretože máme rovnaký cieľ a poslanie – pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.