Address :
Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

Lenka Balážová

asistentka podpory zdravia

Volám sa Lenka Balážová a pracujem ako asistentka podpory zdravia v Národnom projekte Zdravé komunity 3B.

Do NP ZK 3B som nastúpila v roku 2018 a pôsobím v obci Záhorská Ves.

Okrem aktivít, ktoré vykonávam ako asistentka podpory zdravia, spolupracujem v mojej obci aj s občianskym združením OZ Najzápadnejšia.

Prečo si sa rozhodla pracovať pre tento projekt?

Dôvodom môjho rozhodnutia bola zmena. Dlhé roky som pracovala v potravinárskom priemysle a cítila som, že je na čase skúsiť niečo nové. Pracovná ponuka na pozíciu asistentky ma veľmi zaujala.

Čo by si chcela dosiahnuť v rámci svojej práce?

Mám veľmi rada deti a aj vo svojej lokalite sa im prioritne venujem. Pracovať s deťmi a ich rozvojom som začala ešte v mladosti. Zameriavam sa na pomoc sociálne slabším rodinám, ktoré majú problém poskytnúť svojim deťom všetko, čo potrebujú. Chcela by som pre „moje“ deti urobiť maximum, byť im oporou, dôverníčkou a hlavne im dať pocit, že sa môžu na mňa obrátiť v akejkoľvek situácií. Spoločne s OZ Najzápadnejšia pripravujeme pre deti  komunitné centrum, ktoré dúfam, sa im stane druhým domovom.

Ako hodnotíš svoju prácu?

Vo svojej lokalite pôsobím už skoro 3 roky a za ten čas sa mi podarilo vyriešiť rôzne situácie a „krízy“ mojich klientov. Podarilo sa mi vybaviť  chýbajúce doklady, dôchodky, bývanie pre rodinu, ktorá žila v príšerných životných podmienkach. Počas najväčšej vlny pandémie som pravidelne pomáhala zdravotníkom pri testovaní obyvateľov. Získala som si ich uznanie a stala som sa súčasťou tímu. Podarilo sa mi dostať na testovanie aj mojich klientov. Vďaka týmto aktivitám som spoznala poslancov obce a členov Občianskeho združenia, s ktorými som dodnes v kontakte. V spolupráci s nimi zabezpečujem rodinám v lokalite potraviny, oblečenie, hygienické potreby, atď. Vďaka mojej práci sa začali búrať aj bariéry medzi rómskymi a nerómskymi obyvateľmi, ktorí mi veľmi ochotne pomáhajú. Aktívne spolupracujem aj s pediatrickou ambulanciou, kde riešim skríning detí, testovanie, povinné očkovania. Začala som spolupracovať aj s vedením obce. S pomocou poslancov obce a členov občianskeho združenia plánujeme od septembra tohto roku vykonávať na základnej škole rôzne osvetové aktivity a prednášky na témy – pedikulóza, upevňovanie hygienických návykov, atď. Vo svojej práci som si našla určite uplatnenie, pretože Rómov žije v obci asi 500 a veľa z nich je odkázaných na pomoc druhých. Som rada, že práve vďaka mojej práci sa ich situácia začala zlepšovať, aj keď je to ešte „beh na dlhé trate“.  Mojou motiváciu je aj šťastný úsmev a radosť detí z úplných maličkostí a ešte veta – „Ďakujem, teta!“ (to sa vždy pousmejem..ako to znie…že „teta“:-))

Ako hodnotíš fungovanie tvojho kolektívu?

Môj kolektív je super, pomáhame si navzájom a rozumieme si. Sme pomerne mladí ľudia. Našou devíziou je to, že poznáme lokality, v ktorých pracujeme. My z lokalít pochádzame a stále tam bývame, čiže najlepšie poznáme situáciu rodín. Máme vybudovanú vzájomnú dôveru, poznáme sa od malička, vieme, kto je v akej situácií, ako žije a tiež nás naši klienti skôr príjmu medzi seba ako neznámych ľudí.